و
۱.۴هزار عضو

وکیل پایه یک دادگستری

وکالت مؤفق با اطلاع بروز حقوقی؛پایگاه جهانی و تخصصی وکالت با امکانات ذیل:۱- محاسبه هوشمندحق الوکاله، هزینه دادرسی،مهریه، تاخیر تأدیه، دیه واخواست سفته۲- درخواستهای محکومیت مالی(جلب،توقیف اموال، تامین خواسته)
تماس: 30 37 38 0 0912
www.vakilmahdavi.ir