عکس پروفایل •| حسین مختاری

•| حسین مختاری

۹۲۳عضو
عکس پروفایل •| حسین مختاری
۹۲۳ عضو

•| حسین مختاری

حسین مختاری | مهارت‌های زندگی
اینجا چی یاد میگیریم؟مهارت‌هایِازدواج‌خانوادهتربیت فرزندسبک زندگی اسلامی...
راه ارتباطی:(ببخشید اگر دیر جواب میدم)@mokhtari_hsn

۲۲ خرداد

از اعضای جدید هم که تازه به جمعما اضافه شدند دعوت میکنم بهفهرست کانال(پین شده،)مراجعه کنند و جزواتتحریک عاطفییک و دو روحتما حتمابخونندundefined
@hsn_mokhtari

۷:۲۴

•| حسین مختاری
undefined می دونید کدوم جزوات رو میگن؟! ان شاءالله فردا این سه تا جزوه رو براتون لینک‌میذارم که افراد‌ که تازه وارد کانـال شـدند هم مطالعه کنند undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefined @hsn_mokhtari
این نظر درباره جزوات تحریکعاطفی و جنسی بود که درفهرست کانال هست ورایگان هم هستundefined
@hsn_mokhtari

۷:۲۵

!گناه انتخابات.mp3

۲۰:۵۰-۲۸.۶۳ مگابایت
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedقبل از هر گونه فعالیت انتخاباتی و..حتما این‌صوت رو با دقت‌گوش‌‌کنید!
undefinedشایع ترین گنـــاهی کهدر انتخابات اتفاق میفته؟!
undefinedچطـور با تبلیــغ بـرایاصلح جهنمی می شیم؟!
undefinedانتخابات‌چطور مومنینرو اهــل آتــش می‌کنـه...!؟
undefinedچـه مـدل فعـالیـت سیـاسیوتبلیغاتی مورد پسند شیاطینه ؟!
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedبه جمع ما بپیوندیدundefinedundefined @Hsn_mokhtari

۹:۲۷

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedقبل از هرگونه فعالیت انتخاباتی و...حتما این‌صوت رو با دقت گوش‌کنید

۱۹:۰۳

۲۴ خرداد

سوالات جنسی!.pdf

۴.۸ مگابایت

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedجزوه سوالات جنسی در خواستگاری!
undefinedسوال جنسی توخواستـگاری بپرسیمیا نه؟!
undefinedکی میشه‌سوالاتجنـسـی رو پرسیـد.!؟
undefinedچه سوالاتی رونبـایـد بپرسیـم...؟!
#خواستگاری#سوالات‌جنسی#منتشر_کنید
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined @hsn_mokhtari

۶:۰۱

•| حسین مختاری
undefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined قبل از هر گونه فعالیت انتخاباتی و.. حتما این‌صوت رو با دقت‌گوش‌‌کنید! undefinedشایع ترین گنـــاهی که در انتخابات اتفاق میفته؟! undefinedچطـور با تبلیــغ بـرای اصلح جهنمی می شیم؟! undefinedانتخابات‌چطور مومنین رو اهــل آتــش می‌کنـه...!؟ undefinedچـه مـدل فعـالیـت سیـاسی وتبلیغاتی مورد پسند شیاطینه ؟! undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined به جمع ما بپیوندیدundefined undefined @Hsn_mokhtari
این صوت رو گوش دادید؟!

۱۴:۲۹

thumnail
بسیاری از ما از این گناه خبر نداریمو‌بدتر اینکه فکر میکنیم داریمثواب میکنیم ولی داریمگناه میکنیم لذا حتما این صوت روگوش کنید

۱۶:۱۱

۲۵ خرداد

thumnail
روز جمعه، روز صلواتundefined
ختم‌ صلوات این جمعه، هدیه‌ بهامام محمد باقر علیه السلام به نیتتعجیل در فرج‌ و‌ برطرف شدن موانعازدواج همه جوانانان شاءالله
از طریق لینک زیر تعدادصلوات رو انتخاب کنیدundefinedhttps://EitaaBot.ir/counter/pdjeundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefined @hsn_mokhtari
یادتون نره شرکت کنیداین صلوات ها خیلی اثر داره...#منتشر_کنیدundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۸:۱۹

thumnail
undefinedنظر شماره پنجاه و شش#کارگاه_ازدواج_اسلامی

۱۷:۴۲

نظر متفاوتی بودundefinedundefined
گفتم شماهم بخونید...

۱۷:۴۲

۲۷ خرداد

التماس دعا...

۱۰:۴۵

۲۹ خرداد

وقتی شارژ گوشیتون رو نمیتونیدمدیـریـت کنید طبیـعتا فــردا هـمنمـی تـونید زنـدگی متـاهـلی تونرو مدیریت‌ کنید لذا این‌ موارد به ظاهر کوچک و کم‌اهمیت رو خیلیجدی بگیریدخیلی...
undefined @hsn_mokhtari

۱۱:۱۶

چقدر توان دارید؟بخشیش رو بذارید برایاقناع افرادی که قصد شرکتدر انتخابات رو ندارند چون کهبالا رفتن مشارکت اولویت اوله و بخشی ش روبذارید برای معرفیکاندیدای اصلححالا هر کی رواصلح میدونید
#بدیهیات_انتخاباتundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined @hsn_mokhtari

۱۴:۴۶

ادامه میدیم....pdf

۷۰۵.۵۷ کیلوبایت

این جزوه رو بخونیدundefined
به شما کمک می‌کنه که چطوربقیه رو اقناع کنید که در انتخابات شرکت کنندو حتما رأی بدن
۱۲ تا راه اقناع کردن رو یاد داده...
با دقت مطالعه کنید و شروع کنیدundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined@hsn_mokhtari

۱۵:۵۷

۳۰ خرداد

حتی اقناع کردن یک نفر برای شرکتدر انتخابات خیلی مهم و موثرهچون همین یک‌نفر یک‌نفر‌هامیشوند چندین میلیونلذا بسم الله بگین وشروع کنیدundefined

۱۹:۲۰

همیـن پیام بالا رو حداقل ۵ هزار نفرمی‌بینند اگر هر نفر همیـن الان سراغیـک نفـر دیگـه بـره و شـروع به اقنـاع کردن کنه برای شرکت در انتخابات۵ هزارنفر دیگه به مشارکت درانتخابات اضافه میشنبه همین راحتی!
بسم اللهundefined

۱۹:۲۰

اگر هم بلد نیستید باید چطوریافراد رو قانع کنید و چی بگیدبهشون تا قبول کنند درانتخابات شرکت کنند‌می تونید از اینجزوه استفادهکنید...undefined
https://ble.ir/hsn_mokhtari/-8772897076333268332/1718726232530

۱۹:۲۱

۳۱ خرداد

thumnail
این دوره هنوز رایگانه و میتونیدازش استفاده کنید...undefinedundefinedundefinedble.ir/join/99szhkEQHj
دوره ازدواج با راه دورundefinedبررسی جامع معایب ومزایای‌ازدواج با راه دور
شایع ترین محل وقوع این نوعازدواج دانشگاهه لذا اگر بهگروه های دانشجوییدسترسی دارید حتما دورهرو براشونبفرستید...undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined @hsn_mokhtari

۱۳:۳۳

thumnail
این آخرین نظرسنجی و البته یکی ازمعتبرترین نظرسنجی های کشورهکه حاکی از صدرنشینی آقایجلیلی داره اما یه نکتهخیلی خیلی مهمه:
در حال بیشتـرین مانـور مخالفانآقای جلیلی(از اونجا دلیل خوبیبرای مخالفت ندارندundefined) تکیه برمتعصب بودن طرفداران اوست...
طرفدار بی منطق و تعصبی،قطعا ضررش از دشمنبیشتره لذا دقتکنیمundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined @hsn_mokhtari

۲۱:۱۶

thumnail
من کاری به سوتی ها ندارمسوتی رو بالاخره همه دارنحرفم روی سواستفاده ازقومیت هاست دقتکنید سواستفاده!شما به فکر قومیت هانیستید...

شما دنبال تحریکیبرای رأی بیشترundefined
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined @hsn_mokhtari

۲۱:۱۷