ک

کتاب‌های آیت‌الله میرباقری

۶۹عضو
ک
۶۹ عضو

کتاب‌های آیت‌الله میرباقری

برای خرید، می‌توانید کد و تعداد هرکدام از کتاب‌ها را به «اَدمین» کانال ارسال کنید تا پس از محاسبه قیمت، شماره‌کارت برای شما ارسال شود. پس از واریز و ارسال آدرس دقیق خود، سفارش شما پُست می‌شود.ادمین:@tamaddonnovin

۹ اسفند ۱۳۹۷

thumnail
undefined کانال «کتاب‌های آیت‌الله میرباقری»
undefinedبرای آشنایی با کتاب‌های استاد میرباقری یا خرید آن‌ها، به پیام‌رسان‌های زیر مراجعه فرمایید:
undefined «ایتا»undefined eitaa.com/mirbaqeri_book
undefined «سروش»undefined sapp.ir/mirbaqeri_book
undefined «تلگرام»undefined t.me/mirbaqeri_book
undefined «بَله»undefined ble.im/mirbaqeri_book
undefined شناسهٔ مشترک در همهٔ پیام‌رسان‌ها: @mirbaqeri_book
undefined ارتباط با ادمین: @tamaddonnovin
undefined️ نشر «تمدن نوین اسلامی»

۸:۱۴

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

thumnail
undefined کتاب «ضیافتِ بَلا» به چاپ دهم رسید.‌
undefined 09104646212undefined @mirbaqeri_book

۵:۲۶

thumnail
undefined «حکمت حکومت - جلد اول: ضرورت حکومت دینی و آفات حکومت غیردینی»undefined کد: ۲۹undefined مجموعه گفتار‌های «حکمت حکومت» در امتداد مجموعه گفتار‌های «ولایت الهیه» و «حکمت تاریخ» قرار دارد و یکی از حلقه‌های مهم منظومه فکری آیت الله سید محمد مهدی میرباقری محسوب می‌شود.
مجموعه «ولایت الهیه» نظام عالم را مبتنی بر وحی توصیف می کند و جایگاه الوهیت و نبوت و امامت را در نظام خلقت و نظام پرستش توضیح می دهد.مجموعه «حکمت تاریخ» این جهان نگری را بر تاریخ تطبیق می دهد و تصویری موحدانه از مبدأ و مسیر و منتهای تاریخ بشر بر محور انبیاء و اولیاء الهی به دست می‌دهد. در ادامه مجموعه «حکمت حکومت» زیرساخت‌های معرفتی حکومت دینی و نظام ولایت اجتماعی را تبیین می‌کند و آفاتی تازه از چرایی و چگونگی جریان توحید و ولایت الهیه در ساحت حیات اجتماعی بشر می‌گشاید.
اساسا حکمت همان نظام معارف دینی است که بر اساس فهم اجتهادی از قرآن و روایات به دست می‌آید. بنابراین «حکمت حکومت» به مثابه نوعی حکمت مضاف و به معنای تبیین و تشریح «نظریه حکومت» بر پایه نظام معارف است.undefined قیمت کتاب ۳۰۰۰۰ تومان؛undefined ۳۶۰ صفحه.کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۵:۲۶

thumnail
undefined «حکمت حکومت - جلد دوم: مبانی، نظریه و ساختار حکومت دینی»undefined کد: ۳۰undefined مجموعه گفتار‌های «حکمت حکومت» در امتداد مجموعه گفتار‌های «ولایت الهیه» و «حکمت تاریخ» قرار دارد و یکی از حلقه‌های مهم منظومه فکری آیت الله سید محمد مهدی میرباقری محسوب می‌شود.
مجموعه «ولایت الهیه» نظام عالم را مبتنی بر وحی توصیف می کند و جایگاه الوهیت و نبوت و امامت را در نظام خلقت و نظام پرستش توضیح می دهد.مجموعه «حکمت تاریخ» این جهان نگری را بر تاریخ تطبیق می دهد و تصویری موحدانه از مبدأ و مسیر و منتهای تاریخ بشر بر محور انبیاء و اولیاء الهی به دست می‌دهد. در ادامه مجموعه «حکمت حکومت» زیرساخت‌های معرفتی حکومت دینی و نظام ولایت اجتماعی را تبیین می‌کند و آفاتی تازه از چرایی و چگونگی جریان توحید و ولایت الهیه در ساحت حیات اجتماعی بشر می‌گشاید.
اساسا حکمت همان نظام معارف دینی است که بر اساس فهم اجتهادی از قرآن و روایات به دست می‌آید. بنابراین «حکمت حکومت» به مثابه نوعی حکمت مضاف و به معنای تبیین و تشریح «نظریه حکومت» بر پایه نظام معارف است.undefined قیمت کتاب ۴۰۰۰۰ تومان؛undefined ۴۶۴ صفحه.کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۵:۲۷

۵ آذر ۱۳۹۸

thumnail
undefined«عصر جدید: خوانشی از مفاهیم و راهبردهای بیانیه گام دوم»undefinedکد: ۳۱
undefined بر اساسِ «بیانیۀ گام دوم»، انقلاب اسلامی یک حرکت تمدنی بود که انسدادِ تاریخیِ بعد از رنسانس را شکست و عصر جدیدی را آغاز نمود. این بیانیه، انقلاب اسلامی را در چنین مقیاسی شناسایی می‌کند و شاخص‌های جدیدی برای ارزیابیِ موفقیت‌ها و کاستی‌های آن ارائه می‌دهد.
undefined «بیانیۀ گام دوم» سرسلسلۀ اسنادی است که علمای شیعه برای راهبری حوادث اجتماعی تنظیم کرده‌اند. این سند رفیع‌تر از کتاب «تنبیهُ‌الاُمّه» علامه نائینی و اندیشهٔ اجتماعیِ بزرگانی چون شهید مطهری و شهید صدر است؛ چون آن‌ها در مقام راهبریِ یک انقلاب تمدنی در مقیاس جهانی نبودند.
undefined «بیانیۀ گام دوم» باید مستندسازی و تئوریزه شود و بر محور آن، نظریه‌پردازی و راهبردنگاری و گفتمان‌سازی صورت گیرد و نیز مبنای برنامه‌نویسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد و اسناد بالادستی با آن هماهنگ شوند. همچنین باید یک «قرارگاه» شکل گیرد که مبتنی بر این سند، نسل جوانِ آتش به اختیار را هماهنگ کند و سامان دهد.
undefinedقیمت: ۱۸۰۰۰ تومان؛undefined ۲۰۸ صفحه.کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۰:۵۴

۱۶ فروردین ۱۳۹۹

thumnail
undefined «تداول قدرت:تحلیل انقلاب اسلامی و آسیب‌شناسی جریان‌های سیاسی»undefined کد ۱۵
undefined در فرایند تداول قدرت در جمهوری اسلامی، جریان‌های مختلف سیاسی، ‌اعم از جریان اصول‌گرایی و جریان سازندگی و جریان اصلاحات، باید ظرفیت خود را ارتقا ببخشند و در تراز انقلاب اسلامی و لوازم و تناسبات آن مطرح شوند. یکی از شروط این بازسازی، مرزبندی با جریان تکنوکرات و غرب‌گراست که در زیر پوست این جریان‌ها فعالیت می‌کند و می‌خواهد جمهوری اسلامی را به کشوری تابع غرب تبدیل کند.
این کتاب در سه بخش تنظیم شده: بخش اول، وضعیت کنونی انقلاب اسلامی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی تحلیل می‌شود.بخش دوم، در کنار تحلیل انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری، رابطه انقلاب اسلامی و جریان‌های سیاسی بررسی می‌گردد.بخش سوم، این نکته مهم بحث می‌شود که اگر الگوی توسعه غربی از سوی دولت دنبال شود، خطر نفوذ نرم دشمن و استحاله فرهنگی، جامعه را تهدید خواهدکرد.
undefined قیمت کتاب ۳۰ هزار تومانundefined ۳۹۸ صفحه.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۰۵

thumnail
undefined«درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی»undefinedکد کتاب: ۱۲undefined «سه رویکرد اصلی در صحنه مطالعات فقه حکومتی را به ترتیب «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» نام نهاده‌ایم. رویکرد «فقه موضوعات» عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تا کنون شیوه رایج حوزه‌های علمیه بوده است. رویکرد «فقه نظامات» که ایده اصلی آن توسط شهید صدر مطرح شد، در یک سطح برتر از تفقه، سعی دارد نظامات اجتماعی را از منابع دین استنباط کند. «فقه سرپرستی» نیز رویکردی است که امام خمینی افق‌گشایی کردند که طبق آن، فقه، در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی قرار می‌گیرد. طبق این رویکرد، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان، از گهواره تا گور است. این کتاب در پنج فصل اصلی شامل بررسی رویکرد «فقه موضوعات» در فقه حکومتی، بررسی رویکرد «فقه نظام‌سازی» در فقه حکومتی، بررسی رویکرد «فقه سرپرستی»در فقه حکومتی، مقایسه رویکردهای «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» و مروری بر مبانی فقه حکومتی به همراه فصل ضمیمه با عنوان فقه حکومتی در اندیشه رهبر معظم انقلاب منتشر شده است». undefined قیمت: ۲۵۰۰۰ تومانundefined ۳۲۳ صفحه
کانال کتاب‌های آیت‌الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۰۶

thumnail
undefined«خطبه فدکیه، مبانی معرفتی و زمینه‌های تاریخی»undefinedکد ۱۳
undefined اگر خطبه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را این‌گونه تحلیل کنیم که زمین فدک غصب شده و آن حضرت برای استیفای این زمین، خطبه خوانده‌اند، فهم خطبه در همین زاویه محدود می‌شود! ولی اگر معتقد شدیم که حضرت صدیقه طاهره (س) شخصیتی مُهَیمن بر تاریخ و قطب درگیری تاریخی حق و باطل هستند که با بلای خودشان همه تاریخ را به سمت خدای متعال هدایت می‌کنند، دراین صورت این خطبه، عمق و گستره دیگری خواهد داشت.
استاد میرباقری قبل از ورود به فضای خطبه، مبانی و پیش‌فرض‌هایی را بررسی می‌کنند که در فهم اصلی مسئله نقش اساسی دارد.ایشان اولاً نقش و جایگاه حضرت زهرا را را در عالم بررسی می‌کنند و ثانیاً توضیح می‌دهند که این واقعه، صرفاً بازپس‌گیری یک قطعه زمین نبوده بلکه صدیقه طاهره (س) با این کار خود تاریخ بشر را به سمت وادی ولایت هدایت نمودند.
undefinedقیمت کتاب ۱۶ هزار تومانundefined ۲۳۰ صفحهundefined چاپ ششم.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقری@mirbaqeri_book

۱۳:۰۸

thumnail
undefined «ولایت الهیه، جلد دوم: جایگاه امام، در نظام خلقت»undefined کد ۱۴
undefined ولایت ائمه اطهار علیهم‌السلام طریق جریان ولایت الهیه در عالم است و لذا توحید وقتی محقق می‌شود که از محیط ولایت آن‌ها خارج نشویم و همه افعال و حرکات و سکنات ما در این محیط قرار داشته باشد.
اساساً «شریعت» مبینِ مناسکِ ولایت است؛ شرع توضیح می‌دهد که با چه کاری از محیط ولایت خارج می شویم و با چه کاری در محیط ولایت سیر می‌کنیم.
کتاب حاضر با عنوان «جایگاه امام در نظام خلقت» این حقیقت قدسی را از زاویه ای نو تبیین می‌کند و ابعاد و اضلاع دیگری از آن را می‌شکافد. این مجموعه، بر چند محورکلی استوار است:۱. ضرورت امام‌شناسی از منظر قرآن و روایات؛ ۲. امام، محور تحقق توحید در جامعه، تاریخ و تکوین؛ ۳. پیامدها و نتایج جریان امامت در عالم؛ ۴. حق امامت محور جعل و استیفای حقوق مخلوقات؛ ۵. ولایت امام، پایگاه تعریف خیر و شر؛ ۶. رابطه معرفت‌اللّه و معرفت‌الامام.
undefined قیمت کتاب ۲۰ هزار تومانundefined ۴۱۲ صفحهundefined چاپ سوم.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۱۰

thumnail
undefined «مقام محمود: سیر در درجات توحید با شفاعت نبی اکرم »undefined کد۱۶
undefined مقام محمود نبی اکرم (ص) مقام شفاعت کلّیهٔ ایشان است. اصل این مقام، در صحنه قیامت است ولی شفاعت ایشان، احتیاج به زمان خاصی ندارد و یک حقیقت جاری در همه عالم است که از اول تا آخر عالم وجود دارد و همه بندگان خدا، از مَلک تا انسان و حتی انبیای الهی در همه احوال و افعال به آن محتاج هستند. شفاعت نبی اکرم دو جلوه دارد: جلوه اول شفاعت ایشان، سیر در درجات توحید و برداشتن موانع و حجاب‌های معرفت و محبت خدای متعال است و جلوه دوم شفاعت ایشان، شفاعت از رنج‌ها و عذاب‌ها و سختی‌هاست که بخشی از آن‌ها مربوط به دنیا و بخشی هم مربوط به قیامت و جهنم است.
کتاب حاضرشامل ۹گفتار ازمجموعه‌مباحث استادمیرباقری در برنامه تلویزیونی سمت خداست. در این گفتارها شئون مختلف این شفاعت توضیح داده می‌شود.
undefined قیمت کتاب ۲۰ هزار تومانundefined ۲۷۲ صفحه.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۱۳

thumnail
undefined «تاملات قرآنی در پرتو معارف اهل‌بیت، جلد دوم: سوره‌های عصر، تکاثر و همزه»undefined کد: ۱۷
undefined گاهی در روایات، «عصر» به نبی اکرم (ص) تفسیر شده است. عصر نبی اکرم دورانی است که با عبادت حضرت و در ذیل ایشان شکل گرفته و شعاع نبی اکرم و فرع ایشان است و حضرت مبدا پیدایش آن در عالم هستند.
بلاء نبی اکرم و صبر ایشان در تحمل نبوت، دوران جدیدی را در عالم ایجاد کرده که پرتوی از حضرت است. این عصر، همه تاریخ را می‌پوشاند و عصر انبیا و حتی دوره ظهور و رجعت، پرتوی از این عصر است. اگر کسی در این عصر زندگی کند انسان رابحی است والا خاسر است.
استاد در گفتارهای تفسیری خود، بعد از تبیین چارچوب سوره‌ها مبتنی بر نگاه علامه طباطبایی (ره) و بزرگان دیگر، تلاش می‌کنند تا بر اساس معارف اهل بیت علیهم‌السلام و روایات تفسیری، طرح باطنی‌تر و کلان‌تری از پیوستار و سیرسوره و فرازهای آن ارائه شود و اغراض فردی و اجتماعی سوره‌ها و معانی تاریخی آن تبیین گردد.
undefined قیمت کتاب ۲۵۰۰۰ تومانundefined ۳۵۰ صفحه.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۱۶

thumnail
undefined «ولایت الهیه، جلد اول: جایگاه امام در نظام پرستش» undefined کد: ۲۵
undefined آنچه ما به سوی آن دعوت شده‌ایم و خلاصه دعوت همه انبیاء الهی، کلمه توحید است و مابقی تفضیل توحید است. توحید در پرستش، در مقام تحقق، به معنی پذیرش ولایت الهیه است.مجاری ولایت الهیه برای همه عوالم، ولایت خلفاء الهی است و نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مصداق اتم خلفاء الهی هستند، بنابراین طریق پرستش خدای متعال و طریق قرب به حضرت حق، سیر در درجات ولایت اولیاء الهی‌ست.
در بخش اولِ کتاب، «حقیقت پرستش» تحلیل می‌شود و این اصل کلیدی توضیح داده می‌شود که ولایت اولیاء الهی مجرای تحققِ توحید و عبودیت، و باطنِ دین و شریعت است.
در بخش دومِ کتاب، «مقیاس پرستش» مطرح می‌شود و معنای پرستش اجتماعی و تاریخی بر محور ولایت اولیاء الهی تبیین می‌گردد؛ ضرورت اقامه پرستش، مسئولیت‌های اجتماعی و تاریخی، و حقیقی بودن جامعه و تاریخ، از جمله سرفصل‌های این بخش است.
undefined قیمت کتاب ۳۵ هزار تومانundefined ۴۹۶ صفحه.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۲۰

thumnail
undefined «نسبت دین با علم و فناوری»undefined کد: ۲۳
استاد میرباقری در این کتابچه، رویکردهای مختلف مسلمانان سکولار، تجددمأب و طرفداران تمدن اسلامی را در مواجهه با فناوری‌های مدرن تبیین کرده و اختلاف و اشتراک آن‌ها را بازگو می‌نماید. سپس به تعریف عام علم و سطوح مختلف فناوری و بررسی ابعاد هستی‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، جامعه‌شناسانه و معرفت‌شناسانه این موضوعات از منظر طرفداران تمدن اسلامی می‌پردازد.
undefined این کتاب موجود نیست.undefined ۶۴ صفحه.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۲۱

thumnail
undefined «اندیسه تمدن نوین اسلامی»undefined کد: ۲۲
undefined کتاب‌حاضر گامی است در معرفی و بازشناسی اجمالی رویکرد فکری استاد سیدمنیرالدین حسینی‌الهاشمی از زبان استاد میرباقری. ایشان در این گفتارها از زوایای گوناگونی شخصیت آن متفکر فرزانه را واکاویده و کوشیده‌اند تصویر روشنی از دغدغه‌ها، رسالت‌ها و محصولات فکری ایشان و نسبت آن با انقلاب اسلامی، تمدن اسلامی و روشن‌فکری دینی ارائه کنند.
undefined این کتاب موجود نیست. undefined ۱۷۰ صفحهundefined چاپ دوم.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined
@mirbaqeri_book

۱۳:۲۲

thumnail
undefined «تاملات قرآنی در پرتو معارف اهل‌بیت جلد اول»undefined کد ۲۴
undefined موحد کسی است که دائماً در مقام اضطرار است؛ یعنی در همه آنات، خودش را مضطر به خدای متعال و نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) می‌بیند. به تعبیر روایات اگر کسی در همه احوالش، حال غریق داشت در مقام «بسم‌الله» است. غریق در وسط دریا، وقتی کشتی از کار می‌افتد، حال اضطرار و استغاثه پیدا می‌کند. البته غریق در دریا فقط زیر پایش سست شده ولی آدم مضطر، بالای سر و همه جوانبش را این‌چنین می بیند.
مجموعه حاضر شامل سلسله مباحث تفسیر ترتیبی استادمیرباقری است که می‌تواند گامی روبه پیش در رویکردهای تفسیری مبتنی بر معارف اهل بیت شمرده شود.اولین مجلد از تاملات قرآنی به تفسیر آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم و سوره کافرون اختصاص دارد که در تاریخ اسفند ۹۲ تا خرداد ۹۳ در برنامه سمت خدا ارائه شده است.
undefined قیمت کتاب ۲۰ هزارتومان undefined ۲۶۸ صفحهundefined چاپ سوم.
کانال کتاب‌های آیت الله میرباقریundefined@mirbaqeri_book

۱۳:۳۸

۹ خرداد

کتاب #تربیت_ولایی در حال چاپ است. ان‌شاءالله آخر هفته آماده توزیع می‌شود.undefinedبسیاری از نکات اخلاقی و سلوکی در بیان و آثار استاد میرباقری در این کتاب گردآوری شده است.

۱۰:۱۸

۲۱ خرداد

undefined کتاب #تربیت_ولایی از استاد میرباقری منتشر شد.

undefinedسلوک با توحید و ولایتundefinedسلوک با بلاء و ابتلاءundefinedایّام و مواقف سلوکundefinedسلوک اجتماعی و تمدّنیundefinedسلوک طلبگی
undefined چند اشاره:undefined خداوند می‌فرماید نگاهتان را به عالَم اصلاح کنید! خدای متعال می‌داند چه کسی با ثروت به بندگی می‌رسد و چه کسی با فقر. چه کسی با بیماری و چه کسی با صحّت. چه کسی با آبرو و چه کسی با ریخته شدن آبرو. undefined یکی از ابزارهای شیطان، کمک به پیدا شدنِ حالات خوش معنوی است.undefined در ازدواج و زندگی، به هر اندازه که توقّعتان بالا باشد، رنجتان افزایش پیدا می‌کند.undefined انسان باید خانواده‌اش را هم تربیت کند و به ولیّ خدا برساند.undefined سلوک یکی از مرجع تقلید با همسر بداخلاق.undefined اگر ما به‌جای حضرت یونس در شکم ماهی بودیم، به‌جای تسبیح، از خدا گلایه می‌کردیم!undefined قبل از عالم دنیا، مؤمنین به امر خدا وارد آتش شدند و امتحان پس دادند.undefined پیری، مرگ و برزخ هم مراحلی از سلوک هستند.undefined هنگام گناه کردن، در واقع از عهد برائت بیرون رفته‌ایم. توبه یعنی تجدید لَعن!undefined تا خدا بر پیغمبرش صلوات نفرستد، هیچ‌کس چیزی به دست نمی‌آورد.undefined بعضی روش‌های سلوکی، انسان را از تعادل خارج می‌کند.undefined اگر می‌خواهیم منازلُ‌السّالکین و منازلُ‌العارفین بنویسیم، باید منازل سیر در ولایت الهیّه را بنویسیم.undefined «ارتباط بین انسان با خدا، ارتباط انسان با ولیّ خدا، ارتباط انسان با جهان، ارتباط انسان با انسان و ارتباط انسان با خودش»، بر محور «ولایت» اتّفاق می‌افتد. undefined ورود به وادی ولایتِ باطل، آن سیئۀ مُحیطه‌ای که تمام اعمال انسان را هَبط و نابود می‌کند.undefined معرفت‌النَّفْس در پرتو معرفتُ‌الامام واقع می‌شود.undefined راهکار رهایی از غرب‌زدگی این است که تربیت، بر مدار تولّی و تبرّی شکل بگیرد.undefined خشوع در مقابل علم سکولار، یک رذیلۀ اخلاقی است.undefined طلبه از آغاز باید مراقبت کند و اهتمام داشته باشد که در هیچ آستانی، جز آستان قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع)، بار نیندازد!

undefined 09104646212

۱۵:۱۱

thumnail

۱۵:۱۱

۳ مرداد

با توجه به حرمت‌شکنی و دهن‌کجی بعضی از اعضای اپلیکیشن طاقچه نسبت به حکم الهی #حجاب و قانون‌شکنی آن‌ها و انتشار تصاویر آن، نشر تمدن نوین اسلامی طی نامه‌ای به این موسسه، که در زیر سایه قوانین کشور رشد و نمو کرده‌اند، قطع همکاری خود را اعلام می‌کند. این نامه که فردا منتشر خواهد شد تبعات قطع همکاری را متوجه قانون‌شکنان می‌داند. بسیاری از ناشران که دل در گرو اولیای دین و احکام الهی آن دارند با صدور نامه‌های جداگانه به مدیرعامل طاقچه، اعلام قطع همکاری نموده‌اند. ضمن تقدیر از ناشران متعهد، اعتراض ناشران، مسئولیت وزارت ارشاد و قوه قضائیه در برخورد با آنان را سنگین‌تر می‌کند.

۱۷:۲۷

۳ آبان

thumnail
طاقچه؛ سکوی سِمِج!حدود سه ماه پیش، عکسی در اینترنت از بعضی کارکنان «طاقچه» پخش شد که در آن دهن‌کجی به حکم الهی «حجاب» صورت گرفته‌بود. ناشران دغدغه‌مند ابتدا سعی کردند با تماس تلفنی و ارتباط‌گیری با مسئول طاقچه، در جریان علت پیدایش این قانون‌شکنی قرارگیرند و موضع‌گیری منطقی طاقچه علیه این رفتار زشت را خواستار شوند، اما متاسفانه کسی پاسخگو نبود. بعضی از مدیران این سکو هم، در گوشه و کنار، با صحبت‌های خود، توجیه‌گر این رفتار زشت بودند! همکاران ما چاره‌ای جز صدور بیانیه و اعلام قطع همکاری با طاقچه ندیدند.
#نشر_تمدن_نوین_اسلامی هم، آن زمان، نامه‌ای خطاب به مدیر طاقچه صادر و در آن با اظهار تاسف از این واقعه و تاسف بیشتر از توجیه آن، اعلام قطع همکاری کرد. پس از اعلام قطع همکاریِ ناشران با این سکو، مسؤلانِ آن بیانیه صادر کردند که در واقع عذر بدتر از گناه بود و در آن با لحن طلبکارانه، از قطع همکاری ناشران استقبال کردند!!

اما این یک روی سکه بود! در پشت صحنه و در تماس با ناشران، سعی می‌کردند ناشران را از این اقدام منصرف کنند و با عباراتی توجیه‌گرانه و خواهش‌گونه تلاش می‌کردند مانع از اقدام ناشران شوند.
این کش‌وقوس بیش از دو ماه نیم طول کشید و با پیگیری‌های زیاد بالاخره نشر تمدن نوین اسلامی توانست کتاب‌هایش را از این سکو حذف کند. این درحالی است که بعضی از همکاران، با وجود پیگری‌های فراوان، هنوز هم موفق به قطع همکاری نشده‌اند و با بهانه‌تراشی‌های طاقچه مواجه می‌شوند.

نشرتمدن نوین اسلامی در تلاش است به‌زودی کتاب‌های خود را در سکوی جایگزینی که خود را ملزم به رعایت شرع و قانون بداند عرضه کند.

۱۸:۱۶