ترجمه خواندنی قرآن

ترجمه خواندنی قرآن

۲۹۲ عضو

«ترجمهٔ خواندنی قرآن» به‌روشِ تفسیری و پیام‌رسان برای جوانان و نوجوانان مترجم: علی ملکی QuranTr.com 05138521020 09157630032 @qurantr_maleki

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»