عکس پروفایل روایت های دکتر سعید جلیلیر

روایت های دکتر سعید جلیلی

۱۶عضو
عکس پروفایل روایت های دکتر سعید جلیلیر
۱۶ عضو

روایت های دکتر سعید جلیلی

دکتر سعید جلیلی از باید ها و نباید های رییس جمهور آینده ایران می‌گوید.
در این کانال بر اساس موضوع بندی تکه هایی از فیلم‌ های منتشر شده توسط دفتر دکتر سعید جلیلی قرار می‌گیرد. ان‌شاالله
اینجا رونوشتی از کانال https://t.me/revayate_jalili است.
@alo_hi

۱ تیر

thumnail
از سوییس چه خبر؟
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined @nojavania undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۱۶:۰۹

thumnail
جلیلی از یک اشتباه دولت روحانی برای رییسی می گوید
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined @nojavania undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۱۶:۱۰

thumnail
گزارش جلیلی به رییسی درباره یک جهان فرصت کشاورزان ایرانی
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined @nojavania undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۱۶:۱۰

۱۲ تیر

thumnail
۲ میلیون شغل جدید بدون نیاز به پول اضافی برای سرمایه گذاری!قسم جلیلی برای رییسی!
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined @nojavania undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۶

thumnail
تعجب رییسی از گزارش جلیلی درباره کشاورزی قاچاقی!!!روحش شاد که فوری یادداشت کرد.
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined @nojavania undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۶

thumnail
از سربیشه تا لاهه فرصت هست! جلیلی به رییسی گزارش می دهد
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۶

thumnail
روایت جلیلی برای رییسی از افت صادرات به ونزوئلا در دولت روحانی.
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
حاجیه خانم برکچی از مقاومت پدرش در دوران ممنوعیت عزاداری امام حسین ع می گوید. مادرش از آذری های اردبیل است که در جوار امام رضا ع ساکن شده اند. خانه ای که روضه امام حسین ع بیش از صد سال در آن برپاست.سعید جلیلی فرزند اوست.فیلم متعلق به آرشیو طرح جمع آوری خاطرات مسجد گوهرشاد مشهد است.
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
گفتگوی خودمانی رییسی و جلیلی درباره شوراهایی که هماهنگ نیستند.

undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
جواد لاریجانی از ویژگی ممتاز جلیلی می گوید:
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
جواد لاریجانی: خودشیفتگی رییس جمهور به ما آسیب زده است!
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
تمجید جواد لاریجانی از اولویت شناسی سعید جلیلی
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
مثال جواد لاریجانی از هنر جلیلی در مدیریت نیروهای توانمند همه جناحها
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
توصیف بهروز افخمی از سعید جلیلی: مسلط
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۷

thumnail
رونمایی جلیلی از یک مدیر مطلوب:حمیرا ریگی بانوی بلوچ و اهل سنت

undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۸

thumnail
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۸

thumnail
undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۸

thumnail
توصیف رییسی درباره جلیلی: نخ تسبیح اقا، مخلص

undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۸

thumnail
سوال یک طرفدار جلیلی: چرا همسر شما مصاحبه نکرد؟!جلیلی: همسر من پزشک متخصص است اما این همه بحث اقازادگی مطرح می شود یعنی نباید خانواده ام به علت سمت من مطرح شوند.

undefined @kaalaamaat undefined @saeedjalily undefined drjalily.com معرفی همه کانال‌ها : undefined jalili.e57.ir
undefinedجلیلی شناسی: https://eitaa.com/joinchat/812647236C98bf536c33https://t.me/jalilishenas1403https://ble.ir/revayate_jalili
مجموعه 45 کلیپ یک دقیقه ای : #جلیلی_شناسی

۶:۵۸

۱۵ تیر

تا دولت کریمه،یک یا حسین دیگرundefinedundefined
پویش #هر_نفر_100_نفرundefinedبا ارسال پیامک به 100نفر از آشنایان میتوانیم به پیروزی دکتر جلیلی کمک کنیم
کپی 50 پیامک پیشنهادی:undefined jalili.e57.ir/153

۸:۰۸