عکس پروفایل صوت | علیرضا پناهیانص

صوت | علیرضا پناهیان

۱۵,۵۹۰عضو
عکس پروفایل صوت | علیرضا پناهیانص
۱۵.۶هزار عضو

صوت | علیرضا پناهیان

undefinedکانال صوتی (آرشیو سخنرانی‌ها)
undefinedعلیرضا پناهیان @Panahian_irundefinedمتن(خلاصه سخنرانی‌ها)@Panahian_text

۲۰ دی

1402.10.04-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-28-40k.mp3

۱۲.۲۷ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ بیست و هشتم | ‌۱۴۰۲/۱۰/۰۴
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۵۳

1402.10.11-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-29-40k.mp3

۱۱.۱۸ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ بیست و نهم | ‌۱۴۰۲/۱۰/۱۱
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۵۴

1402.08.18-Panahian-HaramImamReza-RaheAfzayeshGhodratJamee-32k.mp3

۷.۳۵ مگابایت
undefined راه افزایش قدرت جامعه
undefined یک جلسه | ۱۴۰۲.۰۸.۱۸
undefined حرم امام رضا(ع)
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8138
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۵۴

1402.10.18-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-30-40k.mp3

۱۲.۸ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی ام | ‌۱۴۰۲/۱۰/۱۸
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۵۵

۱۱ بهمن

1402.10.25-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-31-32k.mp3

۱۱.۲ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی و یکم | ‌۱۴۰۲/۱۰/۲۵
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۲۱

1402.11.02-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-32-32k.mp3

۸.۸۲ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی و دوم | ‌۱۴۰۲/۱۱/۰۲
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۲۱

1402.10.24-Panahian-ZaruratTabeenFegheNezamBarayeEdareyeJamee-32k.mp3

۷.۷۹ مگابایت
undefined ضرورت تبیین فقه نظام برای ادارۀ جامعه
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲/۱۰/۲۴
undefinedقم، افتتاحیۀ اجلاسیۀ تبیین راه‌حل‌های تمدنی
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۴۳

1402.11.09-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-33-32k.mp3

۹.۶۹ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی و سوم | ‌۱۴۰۲/۱۱/۰۹
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۹:۴۲

۱۶ بهمن

1402.11.19-RuikardhayeTablighiDaheyeFajr-32k.mp3

۱۴.۶۱ مگابایت
undefined رویکردهای تبلیغی دهۀ فجر
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲.۱۱.۰۹
undefinedوبینار تبیین عملیات تبلیغی دهۀ فجر
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8153
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۷:۳۹

۲۰ بهمن

1402.11.15-DaneshgahFarhangian-ZaruratMasuliatpaziriMardom...-32k.mp3

۱۲.۸۹ مگابایت
undefined ضرورت مسئولیت‌پذیری مردم در مدیریت ولایی
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲.۱۱.۱۵
undefinedدانشگاه فرهنگیان تهران | اعتکاف
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8154
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۹:۱۰

1402.11.01-Panahian-ShabakeyeOfogh-AyaPadakhtanBeHejabMojebDoGhotbiMishavad-32k.mp3

۶.۸۳ مگابایت
undefined آیا پرداختن به حجاب موجب دو قطبی اجتماعی می‌شود؟
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲.۱۱.۰۱
undefinedشبکۀ افق
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8155
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۹:۲۹

۲ اسفند

1402.08.12-Panahian-HaramImamReza-KarAsliPayambaran-32k.mp3

۹.۷۷ مگابایت
undefined کار اصلی پیامبران
undefined یک جلسه | ۱۴۰۲.۰۸.۱۲
undefined حرم امام رضا(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۷:۴۶

1402.11.16-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-34-32k.mp3

۱۰ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی و چهارم | ‌۱۴۰۲/۱۱/۱۶
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۷:۵۴

1402.11.23-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-35-56k.mp3

۱۹.۹۸ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی و پنجم | ‌۱۴۰۲/۱۱/۲۳
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۲۲

1402.11.24-Qom-BeitRahbari-HoseinieImamKhomeini-MasuliatMaDarMoredeAsarMohebatBeImamHosein-32k.mp3

۱۱.۰۴ مگابایت
undefined مسئولیت ما در مورد آثار محبت به امام حسین(ه)
undefined یک جلسه | ۱۴۰۲.۱۱.۲۴
undefined قم، بیت رهبری، حسینیۀ امام خمینی(ره)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۳۶

1402.11.30-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-36-32k.mp3

۱۰.۴ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی و ششم | ‌۱۴۰۲/۱۱/۳۰
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۳۹

۶ اسفند

1402.10.04-Shabake3-BarnameyeBedunTavaghof-Entekhbat-01-32k.mp3

۶.۱۷ مگابایت
undefined انتخابات و مسایل پیرامون آن
undefined قسمت اول | ‌۱۴۰۲/۱۰/۰۴
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ بدون توقف
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۳۷

1402.10.06-Shabake3-BarnameyeBedunTavaghof-Entekhbat-02-32k.mp3

۶.۲۵ مگابایت
undefined انتخابات و مسایل پیرامون آن
undefined قسمت دوم | ‌۱۴۰۲/۱۰/۰۶
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ بدون توقف
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۴۱

1402.10.13-Shabake3-BarnameyeBedunTavaghof-Entekhbat-03-32k.mp3

۶.۶۴ مگابایت
undefined انتخابات و مسایل پیرامون آن
undefined قسمت سوم | ‌۱۴۰۲/۱۰/۱۳
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ بدون توقف
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۵۸

1402.10.17-Shabake3-BarnameyeBedunTavaghof-Entekhbat-04-32k.mp3

۷.۶۷ مگابایت
undefined انتخابات و مسایل پیرامون آن
undefined قسمت چهارم(پایان) | ‌۱۴۰۲/۱۰/۱۷
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ بدون توقف
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۹:۰۲