نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران

نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران

۱۲۲۲ عضو

این کانال در شکل گیری نهضت اجتماعی برای یاری به تحول نهادی تعلیم و تربیت ایران، مبتنی بر آرمانهای انقلاب اسلامی ایران، تلاش می کند. مدیر کانال @Ardavan_Majidi

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»