منبر

منبر

۱۱۰۰ عضو

گزیده مضامین منابر، سخنرانی‌ها و... به انتخاب حمید درویشی شاهکلائی @hdarvishi با ما همراه باشید: @pavaraqi @Qafase Darim.ir Pavaraqi.ir Qafase.ir Masjednama.ir

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»