عکس پروفایل نقدنامه علوم انسانین

نقدنامه علوم انسانی

۱۶۳عضو
عکس پروفایل نقدنامه علوم انسانین
۱۶۳ عضو

نقدنامه علوم انسانی

ماهنامه «نقدنامه علوم انسانی» به همت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیسردبیر:@mhtaskhiri

۸ آبان

thumnail
undefined انتشار بخش‌هایی از سرمقاله دبیر علمی شماره یکم مجله «نقدنامه»، جناب آقای محمدرضا هدایتی، در خبرگزاری کتاب (ایبنا) با اشاره‌ای به حواشی اخیر درباب یادداشت دکتر داوری اردکانی در مجله «سیاست‌نامه»undefined ibna.ir/x6fPf
undefined گزیده مطالب، اخبار نشست‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون مجله «نقدنامه» درundefined @naqdnameh_ir.

۱۵:۳۳

۱۸ آبان

thumnail
undefined ایدۀ تاسیسundefinedشماره یکم نقدنامه علوم انسانیundefined دبیر علمی این شماره (فلسفه): محمدرضا هدایتی
undefined با آثاری از:رضا داوری اردکانی، سیدحمیدطالب‌زاده، فاطمه شهیدی، سیدمحمدتقی چاووشی، محمدتقی طباطبایی، علی مرادخانی و...
undefined و ترجمۀ بخش‌هایی از کتاب «تحصیل‌السعادة» فارابی برای نخستین‌بار
undefined راه‌های تهیۀ نقدنامه:1- کتابفر‌وشی‌های «حکمت» و «مولی» در تهران و «شهر کتاب» و «طه» در قم2- درج پیغام برای 09355643099 در پیام‌رسان‌های تلگرام و بله

گزیده مطالب، اخبار نشست‌ها و اطلاع‌رسانی  درundefined @naqdnameh_ir

۱۹:۲۹

۱۹ آبان

thumnail
undefined ایدۀ تاسیسundefinedشماره یکم نقدنامه علوم انسانیundefined دبیر علمی این شماره (فلسفه): محمدرضا هدایتی
undefined با آثاری از:رضا داوری اردکانی، سیدحمیدطالب‌زاده، فاطمه شهیدی، سیدمحمدتقی چاووشی، محمدتقی طباطبایی، علی مرادخانی و...
undefined و ترجمۀ بخش‌هایی از کتاب «تحصیل‌السعادة» فارابی برای نخستین‌بار
undefined راه‌های تهیۀ نقدنامه:1- کتابفر‌وشی‌های «حکمت» و «مولی» در تهران و «شهر کتاب» و «طه» در قم2- درج پیغام برای 09355643099 در پیام‌رسان‌های تلگرام و بله

گزیده مطالب، اخبار نشست‌ها و اطلاع‌رسانی  درundefined @naqdnameh_ir

۱۹:۴۹

۲۰ آبان

thumnail
undefined ایدۀ تاسیسundefinedشماره یکم نقدنامه علوم انسانیundefined دبیر علمی این شماره (فلسفه): محمدرضا هدایتی
undefined با آثاری از:رضا داوری اردکانی، سیدحمیدطالب‌زاده، فاطمه شهیدی، سیدمحمدتقی چاووشی، محمدتقی طباطبایی، علی مرادخانی و...
undefined و ترجمۀ بخش‌هایی از کتاب «تحصیل‌السعادة» فارابی برای نخستین‌بار
undefined راه‌های تهیۀ نقدنامه:1- کتابفر‌وشی‌های «حکمت» و «مولی» در تهران و «شهر کتاب» و «طه» در قم2- درج پیغام برای 09355643099 در پیام‌رسان‌های تلگرام و بله

گزیده مطالب، اخبار نشست‌ها و اطلاع‌رسانی  درundefined @naqdnameh_ir

۱۲:۳۶

۲۱ آبان

thumnail
#نشست
گروه فلسفه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری گروه فلسفهٔ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
undefined مابعدالطبیعه و امر سیاسی در فلسفۀ اسلامیundefinedگفت‌وگو دربارۀ مقالۀ دکتر سیدحمید طالب‌زاده در شمارۀ یکم نقدنامۀ علوم انسانی
با حضور:undefined دکتر سیدمحمدرضا بهشتیundefined دکتر سیدحمید طالب‌زادهundefined دکتر محمدتقی طباطبایی (دبیر علمی جلسه)
undefined زمان: سه‌شنبه 23 آبان‌ماه 1402 ساعت 12:00undefined مکان: سالن دکتر باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

undefinedگزیده مطالب و اخبار نشست‌های «نقدنامه» در:undefined @naqdnameh_ir

۱۵:۰۴

۲۳ آبان

نقدنامه علوم انسانی
undefined #نشست گروه فلسفه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری گروه فلسفهٔ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌کند: undefined مابعدالطبیعه و امر سیاسی در فلسفۀ اسلامی undefinedگفت‌وگو دربارۀ مقالۀ دکتر سیدحمید طالب‌زاده در شمارۀ یکم نقدنامۀ علوم انسانی با حضور: undefined دکتر سیدمحمدرضا بهشتی undefined دکتر سیدحمید طالب‌زاده undefined دکتر محمدتقی طباطبایی (دبیر علمی جلسه) undefined زمان: سه‌شنبه 23 آبان‌ماه 1402 ساعت 12:00 undefined مکان: سالن دکتر باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران undefinedگزیده مطالب و اخبار نشست‌های «نقدنامه» در: undefined @naqdnameh_ir
ورود به دانشگاه برای حضور در جلسه تنها از درب ۱۶ آذر امکان‌پذیر است.

۸:۰۵

نقدنامه علوم انسانی
undefined #نشست گروه فلسفه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری گروه فلسفهٔ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌کند: undefined مابعدالطبیعه و امر سیاسی در فلسفۀ اسلامی undefinedگفت‌وگو دربارۀ مقالۀ دکتر سیدحمید طالب‌زاده در شمارۀ یکم نقدنامۀ علوم انسانی با حضور: undefined دکتر سیدمحمدرضا بهشتی undefined دکتر سیدحمید طالب‌زاده undefined دکتر محمدتقی طباطبایی (دبیر علمی جلسه) undefined زمان: سه‌شنبه 23 آبان‌ماه 1402 ساعت 12:00 undefined مکان: سالن دکتر باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران undefinedگزیده مطالب و اخبار نشست‌های «نقدنامه» در: undefined @naqdnameh_ir
لینک حضور مجازی در نشست:
undefined tv.ut.ac.ir/live

۸:۴۴

۲۶ آبان

thumnail
undefined ایدۀ تاسیسundefinedشماره یکم نقدنامه علوم انسانیundefined دبیر علمی این شماره (فلسفه): محمدرضا هدایتی
undefined با آثاری از:رضا داوری اردکانی، سیدحمیدطالب‌زاده، فاطمه شهیدی، سیدمحمدتقی چاووشی، محمدتقی طباطبایی، علی مرادخانی و...
undefined و ترجمۀ بخش‌هایی از کتاب «تحصیل‌السعادة» فارابی برای نخستین‌بار
undefined راه‌های تهیۀ نقدنامه:1- کتابفر‌وشی‌های «حکمت» و «مولی» در تهران و «شهر کتاب» و «طه» در قم2- درج پیغام برای 09355643099 در پیام‌رسان‌های تلگرام و بله

گزیده مطالب، اخبار نشست‌ها و اطلاع‌رسانی  درundefined @naqdnameh_ir

۱۲:۴۳

۱ آذر

بازارسال شده از سیمافکر
thumnail
مابعدالطبیعه و امر سیاسی در فلسفه اسلامی
سخنرانی سیدحمید طالب‌زاده در نشست «مابعدالطبیعه و امر سیاسی در فلسفه اسلامی؛ گفت‌وگو درباره مقاله دکتر طالب‌زاده در شماره یکم نقدنامه علوم انسانی» - آبان ۱۴۰۲
undefined فیلم کامل را در سایت سیمافکر ببینید:
simafekr.com/post/197
undefinedهر فیلم آغاز یک گفتگوست... @simafekr_com

۱۶:۱۲

۲ آذر

بازارسال شده از سیمافکر
thumnail
معاصرت فلسفه اسلامی چگونه ممکن است؟
سیدحمید طالب‌زاده
امروز به نظر می‌رسد فلسفه اسلامی راهی می‌رود و تاریخ راهی دیگر. اهالی فلسفه اسلامی نحوی سخن می‌گویند که دیگر تخاطبی با آدمیان ندارد.دکتر حمید طالب‌زاده در این قطعه می‌گوید فلسفه از آن جهت که تلاش برای بیان طرحی کلی از هستی است، تنها می‌تواند مفسر امر تکین باشد، نه عین آن.در فارابی فلسفه با باطن نبوت وحدت می‌یابد و آن امر تکین به کلیات فرو کاسته می‌شود. با انقطاع فلسفه از نقطه آغازین خود که ارتباط با امر تکین است، فلسفه به امری انتزاعی تبدیل می‌شود و امکان معاصرت را از دست می‌دهد.وحی و نبوت آن امر تکین است که فلسفه در تلاش دائم برای تفسیر آن در قالب کلیات، حیات می‌یابد و می‌تواند نسبتی با زمان داشته باشد.
undefined فیلم کامل را در سایت سیمافکر ببینید:
simafekr.com/post/197
undefinedهر فیلم آغاز یک گفتگوست... @simafekr_com

۳:۳۹

۳ آذر

بازارسال شده از سیمافکر
thumnail
سرنوشت نظر و عمل در فلسفه فارابی
سیدحمید طالب‌زاده
مشهور است که فلسفه اسلامی بعد از فارابی در سیاست و حکمت عملی دچار رکود شد و تقریباً هیچ اثر تازه‌ای در این حوزه به وجود نیامد. دکتر حمید طالب‌زاده اینجا به چرایی این مسئله می‌پردازد و معتقد است که این وضعیت، در همان نقطه تأسیس فلسفه در فارابی رخ داده است. بر این اساس، فلسفه اسلامی در ساحت نظر تبدیل به کلیاتی انتزاعی شد که فارغ از زمان، در درون خود بسط و گسترش یافت. اما آنچه در حوزه عمل با آن روبروییم، بدل‌شدن سیاست و اخلاق به شریعت و مجموعه احکام عملی است که در آن، باید آنچه در زمان رخ می‌دهد، به مبادی ثابتی بازگردانده شود.در نتیجه، این دو امر انتزاعیِ فراتاریخی مستقل از هم ادامه پیدا می‌کنند و نمی‌توانند گذشت زمان را دریابند.
undefined فیلم کامل را در سایت سیمافکر ببینید:
simafekr.com/post/197
undefinedهر فیلم آغاز یک گفتگوست... @simafekr_com

۱۲:۲۱

۱۹ آذر

بازارسال شده از شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
thumnail
مدیرمسئول مجله «نقدنامۀ علوم انسانی» در گفت‌وگو با ایبنا:
undefinedتحول علوم انسانی را از دریچه «نقد» دنبال می‌کنیم
بخش اول گفت‌وگو با محمدحسن نیلی
دوره‌ای که ما در آن قرار داریم را می‌شود تحت عنوان دوره سوم شورا بررسی کرد. ما وقتی به شورای بررسی آمدیم مهم ترین مسئله این بود از تاریخچه این نهاد ارزیابی داشته باشیم. مهم‌ترین چیزی که به آن رسیدیم این بود که این الگوی جاری، به درستی کار نمی‌کند به عبارتی می‌شود گفت متوجه شدیم هدف اصلی شورا در الگوی فعلی فعالیت، تقریباً به‌طور کلی فراموش شده است.
مشروح مصاحبه:ibna.ir/x6hbs

۱۴:۵۶

۲۰ آذر

thumnail
مشروح گزارش سخنرانی دکتر داوری اردکانی در مراسم رونمایی از نقدنامه علوم انسانی:
ibna.ir/x6hf7

۱۴:۰۷

۲۱ آذر

thumnail
undefined ایدۀ تاسیسundefinedشماره یکم نقدنامه علوم انسانیundefined دبیر علمی این شماره (فلسفه): محمدرضا هدایتی
undefined با آثاری از:رضا داوری اردکانی، سیدحمیدطالب‌زاده، فاطمه شهیدی، سیدمحمدتقی چاووشی، محمدتقی طباطبایی، علی مرادخانی و...
undefined و ترجمۀ بخش‌هایی از کتاب «تحصیل‌السعادة» فارابی برای نخستین‌بار
undefined راه‌های تهیۀ نقدنامه:1- کتابفر‌وشی‌های «حکمت» و «مولی» در تهران و «شهر کتاب» و «طه» در قم2- درج پیغام برای 09355643099 در پیام‌رسان‌های تلگرام و بله

گزیده مطالب، اخبار نشست‌ها و اطلاع‌رسانی  درundefined @naqdnameh_ir

۱۲:۳۳

۲۲ آذر

بازارسال شده از شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
thumnail
undefined تحول در علوم انسانی نیازمند «بازخوانی» متون مؤسس است
بخش دوم گفت‌وگوی ایبنا با محمدحسن نیلی، مدیرمسئول مجله «نقدنامۀ علوم انسانی»
مشکل این است که ما علم را به school یا به عبارتی وضع مدرسیِ آن تقلیل داده‌ایم و بدتر آنکه آن را نیز به امور مربوط به تدریس محدود کرده‌ایم، در نتیجه تاکید رفته روی اصلاح سرفصل دروس! خب طبیعتا این مسیر راهی به تحول علم پیدا نخواهد کرد. اگر علم می‌خواهد متحول شود باید جدی گرفته شود یعنی به نحو دیگری مالِ خود شود. فرآیند مالِ خود کردن علم در بازخوانی انتقادی نقاط تاسیس و تکوین علوم اتفاق می‌افتد. این همان چیزی است که ما از مفهوم «بازخوانی» که در نقدنامه مورد توجه است، انتظار داریم.
مشروح مصاحبه:ibna.ir/x6hhZ

۹:۰۲

۲۸ آذر

thumnail
در ورطۀ سوفسطایینقد و بررسی کتاب «آموزۀ اساس» اثر کارل اشمیت

شمارۀ دوم نقدنامه علوم انسانی با دبیری علمی جناب آقای دکتر اباصالح تقی‌زاده طبری و به همت گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی تولید و به زودی منتشر خواهد شد.

۸:۳۵

۷ دی

thumnail
در ورطهٔ سوفسطاییشمارۀ دوم نقدنامه علوم انسانی منتشر شد
undefined در علوم اجتماعی کم نیستند افرادی که تحقیق درباره‌ی اساس یک ملت را در قانون جستجو می‌کنند؛ برای اینان قانون، توافقی است که مناسبات فی‌مابین جمعی را به نحو تثبیت‌شده‌ای معین کرده است. پس از آن، روابط انسانی در روشنی این قواعد، تنظیم شده و همه چیز، حتی وقایع سرزده، می‌توانند سر جای خودشان باشند‌.
اما اگر قانون این باشد، آنگاه با پرسش‌هایی اساسی مواجه خواهیم بود: اولا قانون چگونه از پیش امکان تفسیر موضوعات نوشونده‌ی جهان انسانی را یافته است؟ و ثانیا چگونه در این قواعد و توافقی قراردادی، موجودیت سیاسی واحدی به نام ملت پدید آمده است.
undefined شمارۀ دوم نقدنامه علوم انسانی با دبیری علمی جناب آقای اباصالح تقی‌زاده طبری و به همت گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی تولید شده و علاوه بر ارائه سه بازخوانی از ایدهٔ اشمیت دربارهٔ اساس توسط فردین مرادخانی، مهدی فدایی مهربانی و محمدرضا هدایتی، حاوی مقدمه‌ای دربارهٔ نظم پیشاحقوقی توسط ابراهیم دهنوی و یادداشتی درباره تحقق اساس و قانون اساسی در ایران معاصر توسط اباصالح تقی‌زاده طبری است.
همچنین متن فصل ششم از کتاب «آموزه اساس» و مصاحبه‌ای از کارل اشمیت در واپسین سال‌های عمرش با فصلنامه «حقوق اساسی» به سردبیری جورجو آگامبن، برای اولین بار در این شماره ارائه شده است.
undefined برای تهیه این مجله، علاوه بر امکان خرید حضوری از کتابفروشی‌های حکمت و مولی ، می‌توانید با پر کردن این فرم، سفارش خود را ثبت و از طریق پست دریافت نمایید.

۲۱:۵۳

۱۰ دی

thumnail
undefined شماره یکم نقدنامۀ علوم انسانی، در اپلیکیشن طاقچه در دسترس مخاطبان قرار گرفت. از این پس، علاوه بر امکان ثبت سفارش «نسخۀ فیزیکی» این شماره از طریق این فرم، امکان خریداری «نسخۀ الکترونیکی» آن از طریق این لینک، مهیا شده است.

۱۳:۴۰

۳۰ دی

thumnail
undefined در ورطۀ سوفسطاییundefinedشمارۀ دوم نقدنامۀ علوم انسانیundefined دبیر علمی این شماره (علوم سیاسی): اباصالح تقی‌زاده طبری
undefined با آثاری از:فردین مرادخانی، مهدی فدایی مهربانی، محمدرضا هدایتی، ابراهیم دهنوی و اباصالح تقی‌زاده طبری
undefined و ترجمه‌هایی از:- فصل ششم کتاب «آموزۀ اساس» اشمیت با عنوان «خاستگاه اساس»- مصاحبۀ اشمیت در واپسین سالهای عمرش با نشریه ایتالیایی به سردبیری جورجو آگامبن
undefined برای تهیه این شماره از مجله، علاوه بر امکان خرید حضوری از کتابفروشی‌های حکمت و مولی، می‌توانید با پر کردن این فرم، سفارش خود را ثبت و از طریق پست دریافت نمایید.

گزیده مطالب، اخبار نشست‌ها و اطلاع‌رسانی درundefined @naqdnameh_ir

۷:۴۴

۲۵ بهمن

بازارسال شده از شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
thumnail
نشست علمی در نسبت فلسفه و سیاست
(به بهانه انتشار دومین شماره نقدنامه علوم انسانی: در ورطه سوفسطایی )
بحث از نسبت فلسفه و سیاست معمولا تحت عناوینی چون فلسفۀ سیاست یا فلسفۀ سیاسی، به رابطه یک‌سویه فلسفه با سیاست منتهی می‌شود که در آن، فلسفه به‌مثابه مکاتب و نظام‌های متافیزیکی عهده‌دار تبیین مبانی و غایات سیاست می‌شود. حال آنکه طرح «فلسفه و سیاست» نه‌تنها مدعایی پیرامون سیاست است، بلکه می‌تواند ادعایی درباره فلسفه نیز به میان آورد. در این گفتار، نه‌تنها سیاست بدون داشتن طرحی از اساس، به سستی می‌گراید، بلکه فلسفه نیز در فراغت از سیاست، تبدیل به نظریات جزمی متافیزیکال می‌شود و تازگی و نیروی انسانی خود را از دست می‌دهد.در این نشست، این موضوع به بحث گذاشته می‌شود.
میهمانان:
- دکتر احمد رجبی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران)
- دکتر مسعود سیناییان (دانش‌آموخته دانشگاه سوربن و LSE)
- دکتر اباصالح تقی‌زاده (دبیر علمی گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی)
دبیر علمی: محمدرضا هدایتی (دبیر علمی گروه فلسفه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی)
این نشست توسط گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و با همکاری انجمن علمی دانشجویان فلسفه دانشگاه تهران در تالار اقبال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
زمان: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۲ تا ۱۴

۱۳:۳۰