عکس پروفایل صوت | علیرضا پناهیانص

صوت | علیرضا پناهیان

۱۵,۶۹۸عضو
عکس پروفایل صوت | علیرضا پناهیانص
۱۵.۷هزار عضو

صوت | علیرضا پناهیان

undefinedکانال صوتی (آرشیو سخنرانی‌ها)
undefinedعلیرضا پناهیان @Panahian_irundefinedمتن(خلاصه سخنرانی‌ها)@Panahian_text

۲۵ فروردین

1403.01.17-Panahian-CheguneBehtarQoranBekhanim-24-32k.mp3

۹.۶ مگابایت
undefined چگونه بهتر قرآن بخوانیم و با قرآن انس بگیریم؟ - ۲۴
undefined جلسۀ بیست و چهارم | ‌۱۴۰۳/۰۱/۱۷
undefined مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۶:۵۰

1403.01.19-Panahian-TarbiatTaghvaMehvar-FatemieBozorgeTehran-27-32k.mp3

۱۲.۱۵ مگابایت
undefined تربیتِ تقوا محور در خانواده، مسجد و مدرسه - ۲۷
undefined جلسۀ ۲۷ام | ‌۱۴۰۳/۰۱/۱۹
undefined فاطمیۀ بزرگ تهران
undefined هیئت محبین مولا امیرالمؤمنین(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۱۳

1403.01.20-Panahian-TarbiatTaghvaMehvar-FatemieBozorgeTehran-28-32k.mp3

۱۵.۸۹ مگابایت
undefined تربیتِ تقوا محور در خانواده، مسجد و مدرسه - ۲۸
undefined جلسۀ ۲۸ام(پایان) | ‌۱۴۰۳/۰۱/۲۰
undefined فاطمیۀ بزرگ تهران
undefined هیئت محبین مولا امیرالمؤمنین(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۲۶

۳ اردیبهشت

1403.01.13-Panahian_MeidanImamHossein-ShahadatImamAli-32k.mp3

۵.۵ مگابایت
undefined بی‌مسئولیتی مردم در مقابل ظلم، مهمترین رنج امیرالمؤمنین(ع)
undefined️شهادت امیرالمؤمنین(ع) | ‌۱۴۰۳/۰۱/۱۳
undefinedتهران، میدان امام حسین(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3‌‌

۱۸:۳۷

۲۲ خرداد

1402.12.21-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-39-32k.mp3

۴۳:۱۳-۹.۹۸ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سی و نهم | ‌۱۴۰۲/۱۲/۲۱
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۱۱

1402.12.28-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-40-32k.mp3

۲۵:۴۴-۵.۹۷ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهلم | ‌۱۴۰۲/۱۲/۲۸
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۱۵

1403.01.27-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-41-32k.mp3

۳۸:۵۸-۹ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و یکم | ‌۱۴۰۳/۰۱/۲۷
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۲۹

1403.02.03-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-42-32k.mp3

۴۵:۳۷-۱۰.۵۲ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و دوم | ‌۱۴۰۳/۰۲/۰۳
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۳۷

1403.02.10-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-43-32k.mp3

۴۱:۳۸-۹.۶۱ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و سوم | ‌۱۴۰۳/۰۲/۱۰
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۵۱

1403.02.17-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-44-32k.mp3

۴۰:۵۸-۹.۴۶ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و چهارم | ‌۱۴۰۳/۰۲/۱۷
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۳:۰۲

1403.02.24-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-45-32k.mp3

۴۱:۵۲-۹.۶۷ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و پنجم | ‌۱۴۰۳/۰۲/۲۴
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۳:۰۶

1403.03.07-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-46-32k.mp3

۴۱:۵۱-۹.۶۶ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و ششم | ‌۱۴۰۳/۰۳/۰۷
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۳:۱۹

1403.03.14-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-47-32k.mp3

۴۶:۲۶-۱۰.۷۱ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و هفتم | ‌۱۴۰۳/۰۳/۱۴
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۳:۲۱

1403.03.21-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-48-32k.mp3

۳۹:۵۵-۹.۲۲ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهل و هشتم | ‌۱۴۰۳/۰۳/۲۱
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۳:۲۹

1403.03.11-Panahian-FatemieBozorgTehran-MohemtarinEntezaratAzReisJomhurAyande-32k.mp3

۵۹:۳۸-۱۳.۷۴ مگابایت
undefined مهمترین انتظارات از رئیس‌جمهور آینده
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۳/۰۳/۱۱
undefined فاطمیۀ بزرگ تهران
undefined هیئت محبین مولا امیرالمؤمنین(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۲۴

1403.03.03-Panahian-Jamkaran-JaygahTajrobeDarTolidFegheNezam...32k.mp3

۴۴:۴۴-۱۰.۳۳ مگابایت
undefined جایگاه تجربه در تولید فقه نظام و شکل‌گیری تمدن اسلامی
undefined اختتامیۀ دومین اجلاسیۀ مشترک جریان‌های تمدنی
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۳/۰۳/۰۳
undefined قم، مسجد جمکران
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۴۰

1403.03.02-Panahian-DanesghahImamSadegh-AsarGhorbaniDadanDarRaheKhoda...-32k.mp3

۲۹:۴۵-۶.۹ مگابایت
undefined آثار قربانی دادن در راه خدا؛ نگاهی دیگر به شهدای خدمت
undefined️ بزرگداشت شهدای خدمت
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۳/۰۳/۰۲
undefined مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۵۳

1403.03.18-Panahian-FatemieBozorgTehran-HesadatMozueeTaeenkonandeDarRavabetVaEmtehanatEjtemaee-32k.mp3

۵۹:۵۸-۱۳.۸۲ مگابایت
undefined حسادت، موضوعی تعیین‌کننده در روابط و امتحانات اجتماعی
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۳/۰۳/۱۸
undefined فاطمیۀ بزرگ تهران
undefined هیئت محبین مولا امیرالمؤمنین(ع)
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۵:۰۸

۲۶ خرداد

1403.03.21-Panahian-AmuzeshVaParvaresh-OsuleMoshtarakTaelimVaTarbiat...32k.mp3

۳۵:۳۰-۸.۲۱ مگابایت
undefined اصول مشترک تعلیم و تربیت و سیاست‌ورزی ولایی
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۳/۰۳/۲۱
undefinedوزارت آموزش و پرورش
undefined برخی از عناوین مهم این جلسه:
undefinedاهمیت شکوفایی استعدادها undefinedایجاد زمینۀ مشارکت مردم undefinedهدف مشترکی به نام رشد undefinedتوجه به تفاوت‌ها undefinedعدم تشویق و تنبیه فوری undefinedایجاد زمینۀ همکاری و همدلی
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۱۱

۱ تیر

1403.03.25-Panahian-FatemieBozorgTehran-RaveshTashkhisAslah-32k.mp3

۰۱:۲۰:۳۱-۱۸.۵۲ مگابایت
undefined روش تشخیص اصلح
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۳/۰۳/۲۵
undefined فاطمیۀ بزرگ تهران
undefined هیئت محبین مولا امیرالمؤمنین(ع)
undefined برخی از عناوین مهم این جلسه:
undefinedآیا انتخابات صرفاً یک حق است؟undefinedاهمیت دقت در امتحان انتخاباتundefinedضرورت تبلیغ برای مشارکت دیگران در انتخابات undefinedدینداری، دشواری‌هایی داردundefinedاهمیت احساس تکلیف و تشخیص اصلح در انتخاباتundefinedبرخی از ویژگی‌های انتخابات اخیر ریاست‌جمهوریundefinedهنگام انتخاب، به چه ملاک‌هایی باید توجه کرد؟ undefinedاهمیت و برتری ویژگی‌های مدیریتی undefinedرئیس جمهور باید مدیرانی قوی را به کار بگیردundefinedتناسب روش مدیریتی با نیاز زمان undefinedنمونه‌ای از انتصاب‌های امیرالمؤمنین(ع)undefinedانتخاب باید متناسب با نیاز زمان باشد
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۱۳