عکس پروفایل صوت | علیرضا پناهیانص
۱۴.۸k عضو

صوت | علیرضا پناهیان

♦️کانال صوتی (آرشیو سخنرانی‌ها) 🔸علیرضا پناهیان @Panahian_ir 🔸متن(خلاصه سخنرانی‌ها) @Panahian_text

۳۰ آذر

1401.09.18-Panahian-FatemieBozorgTehran-BardeyeDigaranYaBandeyeKhoda-04-32k.mp3

۱۰.۷۴ مگابایت
🔉 بردۀ دیگران یا بندۀ خدا؛ راه سومی نیست
📅 جلسۀ چهارم(پایان) | ‌۱۴۰۱/۹/۱۸
🕌 فاطمیۀ بزرگ تهران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7526
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۳۷

۷ دی

1401.09.17-Panahian-BogheyeSheikhTarashti-TaghirKhastDaemieKhodaAzMa-03-32k.mp3

۱۱.۴۷ مگابایت
🔉 تغییر، خواست دائمی خدا از ما
📅 جلسۀ سوم | ‌۱۴۰۱/۹/۱۷
🕌 بقعۀ شیخ طرشتی
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7525
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۲۱

📄 شناسنامه بحث
▪️عنوان: شدت و ضعف انتظار فرج ▫️زمان: فاطمیۀ ۱۴۰۱ ▪️مکان: مسجد جمکران ▫️ تعداد: ۳ جلسه
@Panahian_mp3

۱۸:۰۰

1401.10.04-Panahian-MasjedJamkaran-ShedatVaZaefeEntezarFaraj-01-32k.mp3

۹.۷۴ مگابایت
🔉 شدت و ضعف انتظار فرج
📅 جلسۀ اول | ‌۱۴۰۱/۱۰/۰۴
🕌 مسجد مقدس جمکران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7542
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۰۰

۱۲ دی

1401.10.05-Panahian-MasjedJamkaran-ShedatVaZaefeEntezarFaraj-02-32k.mp3

۹.۳۷ مگابایت
🔉 شدت و ضعف انتظار فرج
📅 جلسۀ دوم | ‌۱۴۰۱/۱۰/۰۵
🕌 مسجد مقدس جمکران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7542
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۶:۴۶

1401.10.06-Panahian-MasjedJamkaran-ShedatVaZaefeEntezarFaraj-03-32k.mp3

۷.۹۲ مگابایت
🔉 شدت و ضعف انتظار فرج
📅 جلسۀ سوم(پایان) | ‌۱۴۰۱/۱۰/۰۶
🕌 مسجد مقدس جمکران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7542
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۶:۴۶

۱۴ دی

1401.10.11-Panahian-MahfeleHaftegeeHayaatDaneshjueeTehran-TarikhTahliliEslam-10-32k.mp3

۱۴.۷۶ مگابایت
🔉 تاریخ تحلیلی اسلام
📌 محفل هفتگی هیئات دانشجویی استان تهران
📅 جلسۀ دهم | ‌۱۴۰۱/۱۰/۱۱
🕌 فاطمیۀ بزرگ تهران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7499
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۹:۲۰

📄 شناسنامه بحث
▪️عنوان: ابعاد مسئولیت اجتماعی ▫️زمان: فاطمیۀ ۱۴۰۱ ▪️مکان: هیئت ثارالله قم ▫️ تعداد: ۳ جلسه
@Panahian_mp3

۱۶:۱۸

1401.10.04-Panahian-HeiatSarallah-AbaadMasuliatEjtemae-01-32k.mp3

۱۱.۸۵ مگابایت
🔉 ابعاد مسئولیت اجتماعی
📅 جلسۀ اول | ‌۱۴۰۱/۱۰/۰۴
🕌 هیئت ثارالله قم
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7545
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۶:۱۹

۱۹ دی

1401.10.05-Panahian-HeiatSarallah-AbaadMasuliatEjtemae-02-32k.mp3

۱۱.۳۱ مگابایت
🔉 ابعاد مسئولیت اجتماعی
📅 جلسۀ دوم | ‌۱۴۰۱/۱۰/۰۵
🕌 هیئت ثارالله قم
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7545
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۰۰

۲۰ دی

1401.10.18-Panahian-MahfeleHaftegeeHayaatDaneshjueeTehran-TarikhTahliliEslam-11-32k.mp3

۱۵.۹۴ مگابایت
🔉 تاریخ تحلیلی اسلام
📌 محفل هفتگی هیئات دانشجویی استان تهران
📅 جلسۀ یازدهم | ‌۱۴۰۱/۱۰/۱۸
🕌 دانشگاه تهران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7499
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۷:۴۴

۲۸ دی

1401.10.23-Panahian-FatemieBozorgTehran-NaghdJaygahDabirestaniha...-32k.mp3

۸.۸۷ مگابایت
⚠️ در جامعۀ ما به دبیرستانی‌ها توهین می‌شود، آن توهین هم این هست که نام‌شان را می‌گذارند دانش‌آموز!
📌 جدیدترین سخنرانی مهم و راهبردی علیرضا پناهیان
🔻در اجتماع دهه هشتادی‌ها
▫️با موضوع: نقد جایگاه دبیرستانی‌ها در ساختار فرهنگی کشور
▫️تهران، ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
🔻بشنوید و به گوش مسئولین برسانید!
👈 کیفیت بهتر: 📎 Panahian.ir/post/7553
@Panahian_mp3

۱۸:۲۴

۳ بهمن

1401.10.06-Panahian-HeiatSarallah-AbaadMasuliatEjtemae-03-32k.mp3

۱۱.۸۵ مگابایت
🔉 ابعاد مسئولیت اجتماعی
📅 جلسۀ سوم(پایان) | ‌۱۴۰۱/۱۰/۰۶
🕌 هیئت ثارالله قم
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7545
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۱:۵۶

📄 شناسنامه بحث
▪️عنوان: اهمیت توجه به تفاوت‌های بین انسان‌ها در دین ▫️زمان: میلاد حضرت زهرا(س) ▪️مکان: مسجد جمکران ▫️ تعداد: ۱ جلسه
@Panahian_mp3

۱۲:۲۲

1401.10.20-Panahian-Jamkaran-AhamiatTavajoBeTafavotha-32k.mp3

۸.۴۱ مگابایت
🔉 اهمیت توجه به تفاوت‌های بین انسان‌ها در دین
📌 میلاد حضرت زهرا(س)
📅 یک جلسه | ‌۱۴۰۱/۱۰/۲۰
🕌 مسجد جمکران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7547
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۲۳

۴ بهمن

1401.11.02-Panahian-MahfeleHaftegeeHayaatDaneshjueeTehran-TarikhTahliliEslam-12-32k.mp3

۱۳.۲۶ مگابایت
🔉 تاریخ تحلیلی اسلام
📌 محفل هفتگی هیئات دانشجویی استان تهران
📅 جلسۀ دوازدهم | ‌۱۴۰۱/۱۱/۰۲
🕌 فاطمیۀ بزرگ تهران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7499
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۴۶

۱۰ بهمن

1401.11.09-Panahian-MahfeleHaftegeeHayaatDaneshjueeTehran-TarikhTahliliEslam-13-32k.mp3

۲۰.۳۵ مگابایت
🔉 تاریخ تحلیلی اسلام
📌 محفل هفتگی هیئات دانشجویی استان تهران
📅 جلسۀ سیزدهم | ‌۱۴۰۱/۱۱/۰۹
🕌 فاطمیۀ بزرگ تهران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7499
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۷:۲۹

۱۴ بهمن

1401.11.13-DaneshghaShiraz-TasirEtekafBarAmuzeshZendegieJamee-32k.mp3

۸.۲۷ مگابایت
🔉 تأثیر اعتکاف بر آموزش زندگیِ جمعی
📅 یک جلسه | ‌۱۴۰۱/۱۱/۱۳
🕌 دانشگاه شیراز
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7559
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۰:۳۰

۱۹ بهمن

1401.11.15-Panahian-UniTehran-DoaVaGhodratTasirgozariEnsan-32k.mp3

۱۰.۳ مگابایت
🔉 دعا و قدرت تأثیرگذاری انسان
📅 یک جلسه | ‌۱۴۰۱/۱۱/۱۵
🕌 دانشگاه تهران
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7562
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۲:۵۹

1401.11.15-MasjedAlghadir-MontazeranZohurVaMokhalefatPasAzZohur-32K.mp3

۶.۵۶ مگابایت
🔉 منتظران ظهور و مخالفت پس از ظهور
📅 یک جلسه | ‌۱۴۰۱/۱۱/۱۵
🕌 مسجد یوم‌الغدیر
👈 کیفیت بهتر:📎 Panahian.ir/post/7563
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۳۲