عکس پروفایل تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)ت

تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)

۱۷۸عضو
عکس پروفایل تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)ت
۱۷۸ عضو

تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)

کانال کمک آموزشی کتابهایآشنایی با روش های تدبّر در قرآنجلد ششم؛ آشنایی با کتاب تدبر ادبی ۱
مجمع مدارس دانشجوئی قرآن و عترت علیهم السلامundefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۴ مهر ۱۳۹۹

thumnail
undefined عکسنوشته چهاردهم با موضوع؛ سوره/قصص/بستر/فرآیند/آثار
@adabi1_tadabbor

۷:۲۵

IMG_20200822_155719.jpg

۶.۵۹ مگابایت

undefined عکسنوشته پانزدهم با موضوع؛ فاصله گذاری ها و بازگشت خطاب در اثناء داستان یوسف
@adabi1_tadabbor

۷:۲۶

thumnail
undefined عکسنوشته شانزدهم با موضوع؛ محذوفات کلام
@adabi1_tadabbor

۷:۲۶

thumnail
undefined عکسنوشته هفدهم با موضوع؛ فصل بندی
@adabi1_tadabbor

۷:۲۷

thumnail
undefined عکسنوشته هفدهم با موضوع؛ ساختار کلام و فصل
@adabi1_tadabbor

۷:۲۷

thumnail
undefined عکسنوشته نوزدهم با موضوع؛ انواع اشاره در قرآن
@adabi1_tadabbor

۷:۲۷

thumnail
undefined عکسنوشته بیستم با موضوع؛ اشتقاق ابواب مزید از ثلاثی مجرد
@adabi1_tadabbor

۷:۳۰

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و یکم با موضوع؛ جایگاه باب ها در جریان
@adabi1_tadabbor

۷:۳۱

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و دوم با موضوع؛ انواع کلمه و جمله
@adabi1_tadabbor

۷:۳۱

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و سوم با موضوع؛ جمله فعلیه و اسمیه و انواع خبر (مسند) در جمله اسمیه
@adabi1_tadabbor

۷:۳۱

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و چهارم با موضوع؛ اسناد/موضوع جمله
@adabi1_tadabbor

۷:۳۲

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و پنجم با موضوع؛ انواع ترکیب
@adabi1_tadabbor

۷:۳۳

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و ششم با موضوع؛ ترکیب اضافی
@adabi1_tadabbor

۷:۳۴

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و هفتم با موضوع؛ انواع جمله
@adabi1_tadabbor

۷:۳۴

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و هشتم با موضوع؛ ادات نفی
@adabi1_tadabbor

۷:۳۵

یا فاطر...
undefined اتمام عکسنوشته های
مباحث تدبّر ادبی ١

@adabi1_tadabbor

۱۰:۳۶

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۲

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۸

۳۱ اردیبهشت

یافاطر...
undefined اطلاعیه
باتوجه به به روزرسانی و تخلیه حجم سرور پیام رسان بله، لینک صوتها و فیلم ها بعد از مدتی غیر فعال میشود، بر این اساس مدرسه بنا ندارد مجدد محصولات را در کانال بارگذاری کند، انشاءالله به زودی محصولات در سایت مدرسه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

۱۰:۰۱