عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر قرآن به قرآنآ

آرشیو صوتی تدبّر قرآن به قرآن

۳۶۶عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر قرآن به قرآنآ
۳۶۶ عضو

آرشیو صوتی تدبّر قرآن به قرآن

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (تدبّر قرآن به قرآن ) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۲ مهر ۱۳۹۹

8.docx

۱۲.۶۸ کیلوبایت

undefined نکات و تکالیف جلسه هشتم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_8

۷:۰۱

thumnail
undefined تصویر تخته کلاس-جلسه هشتم

۷:۰۱

ج 9.MP3

۲۹.۱۷ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_9

۷:۰۷

thumnail
undefined تصویر تخته کلاس-جلسه نهم

۷:۱۱

thumnail
undefined تصویر تخته کلاس-جلسه نهم

۷:۱۱

ج 10.MP3

۳۵.۰۲ مگابایت
undefined صوت جلسه دهم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_10

۷:۱۶

thumnail
undefined تصویر تخته کلاس-جلسه دهم

۷:۱۸

thumnail
undefined تصویر تخته کلاس-جلسه دهم

۷:۱۸

ج 11.mp3

۲۴.۲۹ مگابایت
undefined صوت جلسه یازدهم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_11

۷:۲۱

11.docx

۱۳.۵ کیلوبایت

undefined نکات و تکالیف جلسه یازدهم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_11

۷:۲۲

thumnail
undefined تصویر تخته کلاس-جلسه یازدهم

۷:۲۳

ج 12.MP3

۳۷.۴۲ مگابایت
undefined صوت جلسه دوازدهم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_12

۷:۲۷

12.docx

۱۳.۳۵ کیلوبایت

undefined نکات و تکالیف جلسه دوازدهم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_12

۷:۲۹

thumnail
undefined تصویر تخته کلاس-جلسه دوازدهم

۷:۲۹

ج 13.mp3

۲۷.۲۴ مگابایت
undefined صوت جلسه سیزدهم

#آقای_لسانی #بهمن_1397 #جلسه_13

۷:۳۳

undefined اتمام فایلهای صوتی دوره
تدبّر قرآن به قرآن

undefined #آقای_لسانی

undefined بهمن 1397

۹:۱۶

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

یا شهید...
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_رجبعلی
تابستان 1394

undefinedسری دوم:صوت های #آقای_لسانی
بهمن 1397

@arshive_quranbequran

۹:۲۲

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۴

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۹