عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر ادبی ٢آ

آرشیو صوتی تدبّر ادبی ٢

۲۱۵عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر ادبی ٢آ
۲۱۵ عضو

آرشیو صوتی تدبّر ادبی ٢

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (تدبّر ادبی ٢) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۱ شهریور ۱۳۹۹

جلسه3.mp3

۵۲.۷۷ مگابایت
جلسه سوم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_3

۶:۰۱

جلسه4.mp3

۴۱.۶۴ مگابایت
جلسه چهارم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_4

۶:۰۹

جلسه5.قسمت1.mp3

۲۱.۷۷ مگابایت
جلسه پنجم - بخش اول
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_5_1

۶:۰۹

جلسه5.قسمت2.mp3

۱۸.۸۸ مگابایت
جلسه پنجم - بخش دوم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_5_2

۶:۱۰

جلسه6.mp3

۸۱.۸۸ مگابایت
جلسه ششم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_6

۶:۱۶

جلسه7.mp3

۳۱.۷۲ مگابایت
جلسه هفتم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_7

۶:۲۱

جلسه.08.mp3

۴۱.۲۹ مگابایت
جلسه هشتم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_9

۶:۲۴

جلسه9.mp3

۶۰.۸۲ مگابایت
جلسه نهم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_9

۶:۳۵

جلسه10.قسمت1.mp3

۵۴.۹ مگابایت
جلسه دهم - بخش اول
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_10_1

۶:۳۹

جلسه10.قسمت2.mp3

۳۵.۴۲ مگابایت
جلسه دهم - بخش دوم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_10_2

۶:۴۳

جلسه011.mp3

۳۸.۴۸ مگابایت
جلسه یازدهم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_11

۶:۴۸

جلسه012.mp3

۴۱.۸۷ مگابایت
جلسه دوازدهم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_12

۶:۵۳

جلسه13.mp3

۴۴.۲۳ مگابایت
جلسه سیزدهم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_13

۶:۵۵

thumnail
جلسه چهاردهم
#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_14

۷:۰۴

undefined پایان صوت های کلاس تدبّر ادبی ٢
مدرس: آقای مختاری
ترم: بهار ١٣٩٩

۷:۰۸

۱۶ شهریور ۱۳۹۹

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

یا شهید...
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_مختاری
#بهار_1399

@arshive_adabi2

۱۱:۱۷

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۵

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۹