عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر کلمه ایآ

آرشیو صوتی تدبّر کلمه ای

۵۴۳عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر کلمه ایآ
۵۴۳ عضو

آرشیو صوتی تدبّر کلمه ای

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (تدبّر کلمه ای) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
📩 ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۸ مهر ۱۳۹۹

kalame 10.MP3

۵۴.۸۳ مگابایت
🔊 صوت جلسه دهم

#آقای_لسانی #تابستان_1398 #جلسه_10

۹:۰۹

اتمام فایلهای صوتی دوره
تدبّر کلمه ای

🎙#آقای_لسانی

تابستان 1398

۹:۱۲

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

💠 شروع فایلهای صوتی دوره
تدبّر کلمه ای:

🎙 #آقای_مختاری

بهار 1399

۹:۱۲

kalame-01.mp3

۳۴.۰۹ مگابایت
🔊 صوت جلسه اول

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_1

۹:۱۶

kalame-02.mp3

۳۷.۳۸ مگابایت
🔊 صوت جلسه دوم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_2

۹:۲۲

kalame-03.mp3

۳۶.۴۸ مگابایت
🔊 صوت جلسه سوم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_3

۹:۲۸

kalame-04.mp3

۴۱.۰۱ مگابایت
🔊 صوت جلسه چهارم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_4

۹:۳۵

kalame-05.mp3

۲۷.۴۶ مگابایت
🔊 صوت جلسه پنجم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_5

۹:۳۸

kalame-06.mp3

۳۳.۵۶ مگابایت
🔊 صوت جلسه ششم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_6

۹:۴۲

kalame-07.mp3

۴۰.۴۴ مگابایت
🔊 صوت جلسه هفتم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_7

۹:۴۹

kalame-08.mp3

۳۷.۶۱ مگابایت
🔊 صوت جلسه هشتم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_8

۹:۵۳

kalame-09.mp3

۳۸.۶۶ مگابایت
🔊 صوت جلسه نهم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_9

۱۰:۰۰

kalame-10.mp3

۳۵.۴۶ مگابایت
🔊 صوت جلسه دهم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_10

۱۰:۰۳

kalame-11.mp3

۲۰.۹۶ مگابایت
🔊 صوت جلسه یازدهم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_11

۱۰:۰۷

اتمام فایلهای صوتی دوره
تدبّر کلمه ای

🎙#آقای_مختاری

بهار 1399

۱۰:۴۱

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۹ مهر ۱۳۹۹

یا شهید...
#لیست_صوتهای_کانال؛
🔹سری اول:صوت های #آقای_لسانی
تابستان 1398

🔹سری دوم:صوت های #آقای_مختاری
بهار 1399

@arshive_kalame

۹:۵۸

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
💠 مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
🗂 کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
🎞 مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

🎞 روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

🎞 تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

🎞 تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

🎞 تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

🎞 تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

🎞 تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

🎞 تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

🎞 تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

🎞 تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبر🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران🔻 ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:🆔 @QuranEtratSchool🌐 www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۴

یا فاطر...
💠 مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
🔊 کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
📚 مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

📚 روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

📚 تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

📚 تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

📚 تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

📚 تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

📚 تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

📚 تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

📚 تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

📚 تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبر🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران🔻 ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:🆔 @QuranEtratSchool🌐 www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۸