عکس پروفایل تدبّر کلمه ای (کمک آموزشی)ت

تدبّر کلمه ای (کمک آموزشی)

۱,۱۱۲عضو
عکس پروفایل تدبّر کلمه ای (کمک آموزشی)ت
۱.۱هزار عضو

تدبّر کلمه ای (کمک آموزشی)

کانال کمک آموزشی کتابهایآشنایی با روش های تدبّر در قرآنجلد سوم؛ آشنایی با کتاب روش های تدبّر کلمه ای
مجمع مدارس دانشجوئی قرآن و عترت علیهم السلام
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۷ اسفند ۱۳۹۸

thumnail
undefined درس چهارم:
undefined #سوره_مبارکه_کوثر #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_kalame

۱۰:۴۲

thumnail
undefined درس پنجم:
undefined #سوره_مبارکه_مطففین #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_kalame

۱۰:۴۹

thumnail
undefined درس ششم:
undefined #سوره_مبارکه_طارق #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_kalame

۱۰:۵۷

thumnail
undefined درس هفتم:
undefined #سوره_مبارکه_بروج #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_kalame

۱۱:۰۵

thumnail
undefined درس هشتم:
undefined #سوره_مبارکه_نبا #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_kalame

۱۱:۱۳

thumnail
undefined درس نهم:
undefined #سوره_مبارکه_زمر #سری_دوم
undefined مدرس: آقای لسانی
@tadabbor_kalame

۱۱:۲۲

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

" یا فاطر "
undefinedبه اطلاع مخاطبین گرامی می رساند:
undefinedکیفیت فیلم های ارائه شده در کانال مناسب برای مشاهده در تلفن همراه میباشد.
undefinedبزرگوارانی که قصد تماشای فیلم ها با کیفیت اصلی را دارند، لطفا فیلم ها را از آپارات دانلود و مشاهده کنند.
با تشکر

۱۱:۲۹

" یا فاطر "
undefined مجموعه کمک آموزشی تدبّر کلمه ای
آقای مختاری
#سری_اول

#مقدمه (سه قسمت)#سوره_مبارکه_حمد (هفت قسمت)#سوره_مبارکه_توحید (هفت قسمت)#سوره_مبارکه_عصر ( هفت قسمت)#سوره_مبارکه_کوثر (هفت قسمت)#سوره_مبارکه_مطففین (هفت قسمت)#سوره_مبارکه_طارق (هفت قسمت)#سوره_مبارکه_بروج (هفت قسمت)#سوره_مبارکه_نبا (هفت قسمت)#سوره_مبارکه_زمر (هفت قسمت)

undefined مجموعه کمک آموزشی تدبّر کلمه ای
آقای لسانی
#سری_دوم

#مقدمه #سوره_مبارکه_حمد#سوره_مبارکه_توحید#سوره_مبارکه_عصر#سوره_مبارکه_کوثر#سوره_مبارکه_مطففین#سوره_مبارکه_طارق#سوره_مبارکه_بروج#سوره_مبارکه_نبا#سوره_مبارکه_زمر
@tadabbor_kalame

۱۱:۳۰

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

" یا فاطر "
undefined مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام تقدیم می کند:
undefined اولوا الالباب؛ "مجموعه آموزشی تدبر در قرآن مجید"
undefined کتاب روش های تدبر کلمه ای
undefined مدرس: آقای علی لسانی
undefined این بسته حاوی ویرایش جدید 10 فیلم مجزا، شامل یک مقدمه و 9 درس از کتاب روش های تدبر کلمه ای از مجلدات ۱۰ گانه آموزش روش های تدبر در قرآن است و از طریق آدرس های زیر با کیفیت بالا قابل دریافت است.
undefined مقدمه:
undefined https://aparat.com/v/KUTCS

undefined درس اول:
undefined https://aparat.com/v/qDxZ2

undefined درس دوم:
undefined https://aparat.com/v/1kp4L

undefined درس سوم:
undefined https://aparat.com/v/19SF4

undefined درس چهارم:
undefined https://aparat.com/v/MIgJl

undefined درس پنجم:
undefined https://aparat.com/v/lEYDf

undefined درس ششم:
undefined https://aparat.com/v/XpGP2

undefined درس هفتم:
undefined https://aparat.com/v/Gxc5l


undefined درس هشتم:
undefined https://aparat.com/v/PpKeE

undefined درس نهم:
undefined https://aparat.com/v/VdUXY


#اطلاعیه #مدرسه_قرآن #اولواالالباب#روشهای_تدبر_کلمه_ای
undefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | آپارات | اینستاگرام @QuranEtratSchool

۱۲:۳۱

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

" یا فاطر "
undefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران تقدیم می کند:
undefined کانال های فیلمهای کمک آموزشی
کتاب های روش های تدبّر در قرآن کریم:

undefined مقدمات تدبّر در قرآن:undefined @Tadabbor_Moghaddamat
undefined روش های تفکر در قرآن:undefined @Tadabbor_Tafakkor
undefined روش های تدبّر کلمه ای:undefined @Tadabbor_Kalame
undefined روش های تدبّر سوره ای:undefined @Tadabbor_Soore
undefined روش های تدبّر قرآن به قرآن: undefined @Tadabbor_QuranbeQuran
undefined کانال روش تدریس کتاب های عمومی
تدبر در قرآن (ویژه مربیان)

undefined @Tadabor_RaveshTadris
undefined بایگانی کلاس تدبّر مکی:undefined @tadabbor_makki
#فیلم_آموزشی #مجمع_مدارس#روش_تدریس #تربیت_مربی
undefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | آپارات | اینستاگرام @QuranEtratSchool

۷:۱۲

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۱۶ شهریور ۱۳۹۹

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۱

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۷

۳۰ دی ۱۳۹۹

thumnail
undefined نکاتی برای ارزیابی مطالعه کتاب روش های تدبر کلمه ای

۱۷:۵۳

thumnail
undefined نکاتی برای ارزیابی مطالعه کتاب روش های تدبر کلمه ای

۱۷:۵۴

thumnail
undefined ختم رویکردی کتاب روش های تدبر کلمه ای

۱۷:۵۵

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

معرفی کتاب روش های تدبر کلمه ای.pdf

۱.۱۸ مگابایت

undefined فایل معرفی کتاب روش های تدبر کلمه ای
undefined عناوین فایل:
undefinedتدبر در کلمات قرآنundefinedغایت کتاب روش های تدبر کلمه ایundefinedفرآیند دروس کتابundefinedروش کلی این کتاب برای مطالعه سوره undefinedنکاتی برای ارزیابی مطالعه کتابundefined ختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)

۱۰:۳۴

۳۱ اردیبهشت

یافاطر...
undefined اطلاعیه
باتوجه به به روزرسانی و تخلیه حجم سرور پیام رسان بله، لینک صوتها و فیلم ها بعد از مدتی غیر فعال میشود، بر این اساس مدرسه بنا ندارد مجدد محصولات را در کانال بارگذاری کند، انشاءالله به زودی محصولات در سایت مدرسه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

۱۰:۵۱