عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر ادبی ١آ

آرشیو صوتی تدبّر ادبی ١

۲۷۲عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر ادبی ١آ
۲۷۲ عضو

آرشیو صوتی تدبّر ادبی ١

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (تدبّر ادبی ١ ) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

جلسه پنجم.قسمت اول.mp3

۳۶ مگابایت
undefined صوت جلسه پنجم
بخش اول

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_5

۶:۵۵

جلسه پنجم.قسمت دوم.mp3

۱۹.۸۴ مگابایت
undefined صوت جلسه پنجم
بخش دوم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_5

۶:۵۹

جلسه ششم.قسمت اول.mp3

۲۷.۴۸ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم
بخش اول

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_6

۷:۰۹

جلسه ششم.قسمت دوم.mp3

۲۹.۸۵ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم
بخش دوم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_6

۷:۱۳

جلسه هفتم.قسمت اول.mp3

۲۷.۵۹ مگابایت
undefined صوت جلسه هفتم
بخش اول

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_7

۷:۱۶

جلسه هفتم.قسمت دوم.mp3

۳۲.۶۴ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم
بخش دوم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_6

۷:۵۸

جلسه هشتم_003.mp3

۴۶.۲۷ مگابایت
undefined صوت جلسه هشتم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_8

۸:۱۲

Borhan-1.pdf

۲.۶۱ مگابایت

سه درس اول

۸:۱۳

جلسه نهم- قسمت اول-رفع اشکال.mp3

۱۵.۴ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم
بخش اول-رفع اشکالات

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_9

۸:۱۵

جلسه نهم-قسمت دوم.mp3

۲۴.۰۱ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم
بخش دوم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_9

۸:۱۸

جلسه دهم.mp3

۴۸.۶۸ مگابایت
undefined صوت جلسه دهم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_10

۸:۲۳

جلسه یازدهم.mp3

۵۰.۳ مگابایت
undefined صوت جلسه یازدهم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_11

۸:۲۸

12.mp3

۵۰.۸۸ مگابایت
undefined صوت جلسه دوازدهم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_12

۸:۳۹

جلسه سیزدهم.mp3

۵۱.۴۸ مگابایت
undefined صوت جلسه سیزدهم

#آقای_جمالی #بهار_1399 #جلسه_13

۸:۵۴

undefined اتمام صوت های دوره تدبّر ادبی ١ :
#آقای_جمالی
#دوره_فشرده_بهار_١٣٩٩

۸:۵۵

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

یا شهید...
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_جمالی
دوره فشرده #بهار_1399

@arshive_adabi2

۱۰:۲۰

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۵

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۹