عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر کلمه ایآ

آرشیو صوتی تدبّر کلمه ای

۵۵۴عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر کلمه ایآ
۵۵۴ عضو

آرشیو صوتی تدبّر کلمه ای

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (تدبّر کلمه ای) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۸ مهر ۱۳۹۹

undefined اتمام فایلهای صوتی دوره
تدبّر کلمه ای

undefined#آقای_لسانی

undefined تابستان 1398

۹:۱۲

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

undefined شروع فایلهای صوتی دوره
تدبّر کلمه ای:

undefined #آقای_مختاری

undefined بهار 1399

۹:۱۲

kalame-01.mp3

۳۴.۰۹ مگابایت
undefined صوت جلسه اول

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_1

۹:۱۶

kalame-02.mp3

۳۷.۳۸ مگابایت
undefined صوت جلسه دوم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_2

۹:۲۲

kalame-03.mp3

۳۶.۴۸ مگابایت
undefined صوت جلسه سوم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_3

۹:۲۸

kalame-04.mp3

۴۱.۰۱ مگابایت
undefined صوت جلسه چهارم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_4

۹:۳۵

kalame-05.mp3

۲۷.۴۶ مگابایت
undefined صوت جلسه پنجم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_5

۹:۳۸

kalame-06.mp3

۳۳.۵۶ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_6

۹:۴۲

kalame-07.mp3

۴۰.۴۴ مگابایت
undefined صوت جلسه هفتم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_7

۹:۴۹

kalame-08.mp3

۳۷.۶۱ مگابایت
undefined صوت جلسه هشتم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_8

۹:۵۳

kalame-09.mp3

۳۸.۶۶ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_9

۱۰:۰۰

kalame-10.mp3

۳۵.۴۶ مگابایت
undefined صوت جلسه دهم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_10

۱۰:۰۳

kalame-11.mp3

۲۰.۹۶ مگابایت
undefined صوت جلسه یازدهم

#آقای_مختاری #بهار_1399 #جلسه_11

۱۰:۰۷

undefined اتمام فایلهای صوتی دوره
تدبّر کلمه ای

undefined#آقای_مختاری

undefined بهار 1399

۱۰:۴۱

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۹ مهر ۱۳۹۹

یا شهید...
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_لسانی
تابستان 1398

undefinedسری دوم:صوت های #آقای_مختاری
بهار 1399

@arshive_kalame

۹:۵۸

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۴

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۸

۳۱ اردیبهشت

یافاطر...
undefined اطلاعیه
باتوجه به به روزرسانی و تخلیه حجم سرور پیام رسان بله، لینک صوتها و فیلم ها بعد از مدتی غیر فعال میشود، بر این اساس مدرسه بنا ندارد مجدد محصولات را در کانال بارگذاری کند، انشاءالله به زودی محصولات در سایت مدرسه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

۱۰:۰۱