عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر رواییآ

آرشیو صوتی تدبّر روایی

۲۷۰عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر رواییآ
۲۷۰ عضو

آرشیو صوتی تدبّر روایی

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (تدبّر روایی) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۶ شهریور ۱۳۹۹

Ravayi_2_990102.mp3

۷.۶۶ مگابایت
undefined صوت جلسه دوم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_2

۹:۴۳

Ravayi_3_990203.mp3

۵۶.۰۶ مگابایت
undefined صوت جلسه سوم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_3

۹:۴۹

Ravayi_4_990109.mp3

۱۳.۸۶ مگابایت
undefined صوت جلسه چهارم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_4

۹:۵۱

Ravayi_5_990113.mp3

۱۷.۹۳ مگابایت
undefined صوت جلسه پنجم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_5

۹:۵۳

Ravayi_5_990113.docx

۱۳۰.۵۷ کیلوبایت

undefined فایل جلسه پنجم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_5

۹:۵۶

Ravayi_6_990116.mp3

۵۰.۰۷ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_6

۱۰:۰۰

Ravayi_7_990120.mp3

۱۸.۶۴ مگابایت
undefined صوت جلسه هفتم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_7

۱۰:۰۸

Ravayi_8_990123.mp3

۱۹.۱۴ مگابایت
undefined صوت جلسه هشتم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_8

۱۰:۱۱

Ravayi_8_990123.docx

۳۴.۸ کیلوبایت

undefined فایل جلسه هشتم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_8

۱۰:۱۸

Ravayi_9_990127.mp3

۱۸.۳۹ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_9

۱۰:۱۹

Ravayi_9_990127.docx

۳۹.۳۱ کیلوبایت

undefined فایل جلسه نهم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_9

۱۰:۲۳

Ravayi_10_990130.mp3

۱۷.۹۲ مگابایت
undefined صوت جلسه دهم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_10

۱۰:۲۴

Ravayi_10_990130.docx

۵۵.۶۴ کیلوبایت

undefined فایل جلسه دهم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_10

۱۰:۲۴

Ravayi_11_990203.mp3

۱۷.۷۶ مگابایت
undefined صوت جلسه یازدهم

#آقای_چیت_چیان #بهار_1399 #جلسه_11

۱۰:۲۶

undefined #اتمام_فایلهای_دوره_بهار_1399

۱۰:۵۱

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

یا شهید...
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_مختاری
تابستان 1399

undefinedسری دوم:صوت های #آقای_چیت_چیان
بهار 1399

@arshive_revaie

۱۰:۵۹

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۵

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۹