عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر سوره ایآ

آرشیو صوتی تدبّر سوره ای

۴۵۷عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی تدبّر سوره ایآ
۴۵۷ عضو

آرشیو صوتی تدبّر سوره ای

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (تدبّر سوره ای) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۹ مهر ۱۳۹۹

undefined اتمام فایلهای صوتی دوره
تدبّر سوره ای

undefined #آقای_لسانی

undefined تابستان 1394

۹:۱۴

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

undefined پایان فایلهای صوتی دوره
تدبّر سوره ای:

undefined #آقای_لسانی

undefined بهار 1399

۹:۲۰

صوت جلسه اول - قسمت اول.mp3

۶۱.۴۷ مگابایت
undefined صوت جلسه اول-بخش اول

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_1

۹:۲۷

صوت جلسه اول- قسمت دوم.mp3

۸.۵۲ مگابایت
undefined صوت جلسه اول-بخش دوم

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_1

۹:۴۷

صوت جلسه دوم - قسمت اول.mp3

۴۳.۲۸ مگابایت
undefined صوت جلسه دوم-بخش اول

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_2

۹:۵۱

صوت جلسه دوم - قسمت دوم.mp3

۷۳.۶۲ مگابایت
undefined صوت جلسه دوم-بخش دوم

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_2

۱۰:۰۰

صوت جلسه سوم - قسمت اول.mp3

۴۱.۳۴ مگابایت
undefined صوت جلسه سوم-بخش اول

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_3

۱۰:۱۲

صوت جلسه سوم - قسمت دوم.mp3

۷۵.۱۳ مگابایت
undefined صوت جلسه سوم-بخش دوم

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_3

۱۰:۲۵

صوت جلسه چهارم - کامل.mp3

۷۷.۸۶ مگابایت
undefined صوت جلسه چهارم

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_4

۱۰:۳۳

1.mp3

۷۶.۳۱ مگابایت
undefined صوت جلسه پنجم-بخش اول

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_5

۱۰:۳۸

2.mp3

۷۶.۳۱ مگابایت
undefined صوت جلسه پنجم-بخش دوم

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_5

۱۰:۴۵

1.mp3

۸۰.۸۳ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم-بخش اول

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_6

۱۰:۴۹

2.mp3

۶۶.۱۲ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم-بخش دوم

#آقای_لسانی #دوره_فشرده_بهار_1399
#جلسه_6

۱۰:۵۵

undefined اتمام فایلهای صوتی دوره
تدبّر سوره ای

undefined #آقای_لسانی

undefined دوره فشرده بهار 1399

۱۱:۱۲

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

یا شهید...
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_لسانی
تابستان 1394

undefinedسری دوم:صوت های #آقای_لسانی
بهار 1399

@arshive_suree

۱۱:۱۴

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۴

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۸

۳۱ اردیبهشت

یافاطر...
undefined اطلاعیه
باتوجه به به روزرسانی و تخلیه حجم سرور پیام رسان بله، لینک صوتها و فیلم ها بعد از مدتی غیر فعال میشود، بر این اساس مدرسه بنا ندارد مجدد محصولات را در کانال بارگذاری کند، انشاءالله به زودی محصولات در سایت مدرسه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

۱۰:۰۱