عکس پروفایل آرشیو صوتی روش های تفکّرآ

آرشیو صوتی روش های تفکّر

۹۳۴عضو
عکس پروفایل آرشیو صوتی روش های تفکّرآ
۹۳۴ عضو

آرشیو صوتی روش های تفکّر

در این کانال صوت کلاس های آموزش تدبّر برگزار شده (روش های تفکّر) جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۷ مهر ۱۳۹۹

ج 7 ق 2 تفکر.MP3

۱۱.۰۹ مگابایت
undefined صوت جلسه هفتم-بخش دوم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_7

۱۲:۲۶

ج 8 ق 1 تفکر.MP3

۲۴.۸۲ مگابایت
undefined صوت جلسه هشتم-بخش اول

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_8

۱۲:۳۰

ج 8 ق 2 تفکر.MP3

۲۲.۱۸ مگابایت
undefined صوت جلسه هشتم-بخش دوم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_8

۱۲:۳۳

ج 9 ق 1 تفکر.mp3

۱۹.۲۵ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم-بخش اول

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_9

۱۲:۳۵

ج 9 ق 2 تفکر.mp3

۹.۱۸ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم-بخش دوم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_9

۱۲:۳۶

ج 10 ق 1 تفکر.MP3

۲۵.۸۱ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم-بخش اول

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_10

۱۲:۳۹

ج 10 ق 2 تفکر.MP3

۱۶.۷۶ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم-بخش دوم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_10

۱۲:۴۲

ج 11 ق 1 تفکر.MP3

۱۹.۳۱ مگابایت
undefined صوت جلسه یازدهم-بخش اول

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_11

۱۲:۴۴

ج 11 ق 2 تفکر.MP3

۱۴.۵۵ مگابایت
undefined صوت جلسه یازدهم-بخش دوم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_11

۱۲:۴۷

ج 12 تفکر.mp3

۳۹.۱۳ مگابایت
undefined صوت جلسه دوازدهم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_12

۱۲:۵۴

ج 13 ق 1 تفکر.MP3

۲۰.۸۹ مگابایت
undefined صوت جلسه سیزدهم-بخش اول

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_13

۱۲:۵۹

ج 13 ق 2 تفکر.MP3

۱۱.۲۴ مگابایت
undefined صوت جلسه سیزدهم-بخش دوم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_13

۱۳:۰۰

ج 14 تفکر.MP3

۳۶.۰۷ مگابایت
undefined صوت جلسه چهاردهم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_14

۱۳:۰۵

ج 15 تفکر.m4a

۴۶.۶۲ مگابایت
undefined صوت جلسه پانزدهم

#آقای_دژبخش #بهمن_1397 #جلسه_15

۱۳:۱۰

undefined اتمام فایلهای صوتی دوره
روشهای تفکر

undefined #آقای_دژبخش

undefined بهمن 1397

۱۳:۲۳

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

یا شهید...
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_فروتن
تابستان 1394

undefinedسری دوم:صوت های #آقای_دژبخش
بهمن 1397

@arshive_tafakor

۱۳:۲۵

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۳

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۸

۳۱ اردیبهشت

یافاطر...
undefined اطلاعیه
باتوجه به به روزرسانی و تخلیه حجم سرور پیام رسان بله، لینک صوتها و فیلم ها بعد از مدتی غیر فعال میشود، بر این اساس مدرسه بنا ندارد مجدد محصولات را در کانال بارگذاری کند، انشاءالله به زودی محصولات در سایت مدرسه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

۱۰:۰۱