عکس پروفایل تدبر در سور مکی (کمک آموزشی)ت

تدبر در سور مکی (کمک آموزشی)

۲۲۳عضو
عکس پروفایل تدبر در سور مکی (کمک آموزشی)ت
۲۲۳ عضو

تدبر در سور مکی (کمک آموزشی)

کانال کمک آموزشی کتابهایآشنایی با روش های تدبّر در قرآنجلد ششم؛ آشنایی با کتاب تدبر در سوره های مکی
مجمع مدارس دانشجوئی قرآن و عترت علیهم السلام
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۳ مهر ۱۳۹۹

thumnail
undefined درس یازدهم- درس جامع سوره های طواسین
undefined مدرس: خانم برومند
#سوره_جامع_سور_طواسین#سری_اول@makki_tadabbor

۸:۲۲

undefined اتمام فایلهای کمک آموزشی
دوره تدبّر سور مکی

undefined مدرس: خانم برومند

#سری_اول@makki_tadabbor

۸:۲۵

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۱۴ مهر ۱۳۹۹

undefined پاورپوینت های سوره های کتاب تدبّر مکی:
@makki_tadabbor

۵:۴۶

پاورپوینت سوره مبارکه هود.pptx

۷۹.۳ کیلوبایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه هود #درس_دوم
@makki_tadabbor

۵:۴۷

پاورپوینت سوره یوسف.pptx

۴۹۲.۱۳ کیلوبایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه یوسف #درس_سوم
@makki_tadabbor

۵:۵۴

پاورپوینت سوره رعد.pptx

۶۳۳.۱۳ کیلوبایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه رعد #درس_چهارم
@makki_tadabbor

۵:۵۵

پاورپوینت سوره ابراهیم.pptx

۱.۴۱ مگابایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه ابراهیم #درس_پنجم
@makki_tadabbor

۵:۵۵

پاورپوینت سوره حجر.pptx

۱.۷۸ مگابایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه حجر #درس_ششم
@makki_tadabbor

۵:۵۷

پاورپوینت سوره های الر.pptx

۱.۱۵ مگابایت


undefined پاورپوینت درس جامع سور الر #درس_هفتم
@makki_tadabbor

۵:۵۷

پاورپوینت سوره شعرا.pptx

۲.۹۱ مگابایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه شعرا #درس_هشتم
@makki_tadabbor

۶:۰۱

پاورپوینت سوره نمل.pptx

۱۰۰۸.۴۷ کیلوبایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه نمل #درس_نهم
@makki_tadabbor

۶:۰۱

پاورپوینت سوره قصص.pptx

۱.۶۴ مگابایت


undefined پاورپوینت سوره مبارکه قصص #درس_دهم
@makki_tadabbor

۶:۰۱

پاورپوینت درس جامع بین سوره ای طواسین.pptx

۳۷۹.۳۹ کیلوبایت


undefined پاورپوینت درس جامع
سور طواسین
#درس_یازدهم
@makki_tadabbor

۶:۰۲

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

یا شهید...
undefined #لیست_فایلهای_موجود_در_کانال؛
undefined فایل توضیح #معرفی_کتابundefined فایل توضیح #ساختار_کتابundefined فایل های توضیح سیر تفصیلی روش هر درسundefined فیلم های آموزش غیر حضوری تدبّر مکی #سری_اولundefined لینک فیلم های آموزشی در #آپاراتundefined #پاورپوینت های سوره های کتاب تدبّر مکی
@makki_tadabbor

۷:۰۵

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۲

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۷

۳۱ اردیبهشت

یافاطر...
undefined اطلاعیه
باتوجه به به روزرسانی و تخلیه حجم سرور پیام رسان بله، لینک صوتها و فیلم ها بعد از مدتی غیر فعال میشود، بر این اساس مدرسه بنا ندارد مجدد محصولات را در کانال بارگذاری کند، انشاءالله به زودی محصولات در سایت مدرسه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

۱۰:۰۱