عکس پروفایل بایگانی کلاس تدبّر مکی-پاییز 98ب

بایگانی کلاس تدبّر مکی-پاییز 98

۴۲۳عضو
عکس پروفایل بایگانی کلاس تدبّر مکی-پاییز 98ب
۴۲۳ عضو

بایگانی کلاس تدبّر مکی-پاییز 98

آرشیو فایل های مربوط بهکلاس تدبّر مکی استاد مختاری-پاییز ۹۸

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پاسخ سوالات سر کلاس.m4a

۱۵.۹ مگابایت
undefined صوت جلسه پاسخ به سوالات

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_2

۹:۴۰

3.m4a

۹۸.۴۸ مگابایت
undefined صوت جلسه سوم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_3

۱۳:۳۳

پاسخ سوالات سر کلاس.m4a

۱۲.۰۵ مگابایت
undefined صوت جلسه پاسخ به سوالات

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_3

۱۳:۴۴

4.mp3

۱۸.۲۳ مگابایت
undefined صوت جلسه چهارم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_4

۱۳:۴۷

5.mp3

۲۰.۰۸ مگابایت
undefined صوت جلسه پنجم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_5

۱۳:۵۲

6.mp3

۲۰.۶۸ مگابایت
undefined صوت جلسه ششم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_6

۱۴:۰۰

7.mp3

۲۲.۸۷ مگابایت
undefined صوت جلسه هفتم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_7

۱۴:۰۷

8.mp3

۲۵.۳۸ مگابایت
undefined صوت جلسه هشتم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_8

۱۴:۰۹

9.mp3

۲۲.۰۶ مگابایت
undefined صوت جلسه نهم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_9

۱۴:۱۷

10.mp3

۱۵.۲ مگابایت
undefined صوت جلسه دهم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_10

۱۴:۱۸

11.mp3

۲۵.۸۸ مگابایت
undefined صوت جلسه یازدهم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_11

۱۴:۲۰

12.mp3

۲۵.۲۷ مگابایت
undefined صوت جلسه دوازدهم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_12

۱۴:۲۵

جلسه سیزدهم مکی-1.m4a

۶۱.۰۱ مگابایت
undefined صوت جلسه سیزدهم
قسمت اول

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_13

۱۴:۳۰

جلسه سیزدهم مکی-۲.m4a

۴۴.۳۹ مگابایت
undefined صوت جلسه سیزدهم
قسمت دوم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_13

۱۴:۴۰

14.mp3

۴۹.۰۲ مگابایت
undefined صوت جلسه چهاردهم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_14

۱۴:۴۴

15.mp3

۲۲.۸۶ مگابایت
undefined صوت جلسه پانزدهم

#آقای_یزدانی #بهار_1399 #جلسه_15

۱۴:۴۶

undefined اتمام بارگزاری فایلهای صوتی دوره تدبر مکی
undefined #آقای_یزدانی
undefined بهار ١٣٩٩

۱۵:۳۸

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

یا شهید...
با سلام و احترام ان شاءالله در این کانال صوت کلاس های منتخب آموزش تدبّر مکی برگزار شده جهت استفاده علاقمندان بارگزاری می گردد.
undefined #لیست_صوتهای_کانال؛
undefinedسری اول:صوت های #آقای_مختاری
پاییز 1398

undefinedسری دوم:صوت های #آقای_یزدانی
بهار 1399

https://ble.ir/tadabbor_makki

۱۰:۲۵

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۵

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۹